Поліпшення орендованого майна: баланс орендодавця

Лютий 20, 2013 0 By admin
Питання:
   Підприємство є орендодавцем за договором операційної оренди.
   Орендар справив капітальні поліпшення орендованого майна, в результаті яких збільшилася його продуктивність.
   Як відображаються поліпшення в обліку аредодателя?
   
   Якщо відповідно до п.8 ПСБО 14 орендар на суму поліпшень відбив капітальні інвестиції у створення інших необоротнихматеріальних активів, то тим самим він підтвердив, що поліпшення призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання орендованого активу.
   
   Дзеркальної норми для орендодавця в ПСБО 14 немає.
   
   Однак, якщо замислитися, то можна без зусиль зрозуміти, що вартість активу, відображеного в балансі орендодавця, реально зросла в результаті поліпшень, проведених орендарем.
   
   Коли орендар повідомить орендодавця про фактичну вартість поліпшень, орендодавець буде розташовувати практично всім необхідним для визнання активу: вартість поліпшень відома, контроль над активом у власника-орендодавця є, економічні вигоди від проведених поліпшень вірогідні.
   
   Таким чином, ніщо не заважає орендодавцю збільшити вартість переданого в оренду майна.
   
   Провідні українські фахівці закликають орендодавця в такій ситуації зробити проведення Д 103 К 424, і в разі необхідності переглянути термін експлуатації і суму амортизації (Бухгалтерський облік та Фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / Під ред С.Ф.Голова – Дніпропетровськ .. , ТОВ «Баланс-Клуб», 2001, с.94).
   
   На наш погляд, тут слід взяти до уваги конкретні умови договору. І якщо, наприклад, за контрактом орендодавець повинен відшкодувати орендарю вартість витрат на поліпшення об’єкта, то замість кредиту рахунка 424, потрібно відобразити кредит рахунку 68.
 
                                                                     За матеріалами: gaap.in.ua