Подаємо звіт за оновленою формою № 3-ПН

Лютий 13, 2017 0 By admin

(коментар до наказу Мінсоцполітики від 05.12.2016 р. № 1476  , далі — Наказ № 1476)

Чинний із 07.02.2017 р.

Щоразу, коли ми маємо відкриту вакансію, виникає обов’язок подавати Звіт № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі — Звіт). Нещодавно Мінсоцполітики Наказом № 1476 оновило форму Звіту. Тож  розгляньмо, що змінилося в порядку подання та заповнення цього документа.

По-перше, строки подання Звіту скорочено з 10-ти робочих днів до 3-х із дати відкриття вакансії. Як і раніше, дата відкриття вакансії — наступний день після створення робочого місця, припинення трудових відносин із працівником або дата, починаючи з якої можна укладати трудовий договір із працівником.

По-друге, якщо Звіт уже подано до центру зайнятості, але роботодавець вирішив дещо доповнити (виправити) показники первинного Звіту, він може на заміну подати уточнюючий. Про це безпосередньо мовиться у вступній частині Звіту, де потрібно також указати дату подання попереднього Звіту. Проте завважте, що змінити можна всі характеристики вакансій, окрім кількості вакансій та назви професії (посади).

По-третє, у розділі І «Основні дані про вакансії» графу «Розмір заробітної плати» розділено на дві: 1) повний розмір суми зарплати (із преміями, надбавками тощо) й 2) основна зарплата (тобто посадовий оклад, ставка).

Прибрано графу «Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості України», у якій роботодавець зазначав власну згоду на пошук працівників центром зайнятості. Відтепер замість такої згоди роботодавець указуватиме (за наявності) коментарі до вакансії в додатку.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010  .

У графі 2 наводиться кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5, 6.

У графі 3 відображається розмір зарплати з урахуванням основної зарплати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У графі 4 зазначається винятково  розмір основної зарплати.

У графі 5 указується місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).

У графі 6 робиться запис «так» — якщо в розділі II Звіту надано додаткові коментарі, або запис «ні» — якщо такі коментарі не надані.

По-четверте, розділ ІІ «Характеристики вакансії(й) та вимоги до претендента (ІВ) (для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)» перейменовано на «Коментарі до даних про вакансії», але показники, які можна заповнювати, здебільшого лишилися ті самі.

Однак звернімо увагу: графу з інформацією про кількість осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню та можуть бути працевлаштовані, перелік яких визначено ст. 14 Закону про зайнятість населення  , доповнено такими категоріями осіб, як:

  • інваліди, які не досягли пенсійного віку;
  • учасники бойових дій,

а також

  • внутрішньо переміщені особи.

Наостанок зазначимо: незважаючи на те що штрафу за неподання Звіту законодавець не передбачив  , судова практика схильна розглядати Звіт як належний доказ інформування органів зайнятості про наявність вільних робочих місць для інвалідів.

Водночас неналежне інформування центру зайнятості про наявність вакансій для інвалідів є порушенням і підставою для застосування адміністративно-господарських санкцій (постанова ВАСУ від 17.03.2016 р. № К/800/4754/15). Здебільшого суди посилаються на вже усталену правову позицію ВСУ, висловлену в постановах від 09.07.2013 р. № 21-200а13 і від 19.11.2013 р. № 21-397а13. Сума адміністративно-господарської санкції визначається в розмірі середньої річної зарплати на відповідному підприємстві, установі, організації, у т.ч. підприємстві, організації громадських організаціях інвалідів, фізособи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда й не зайняте інвалідом.

До того ж у п. 4 Наказу № 1476 передбачено: актуальність зазначених у Звіті вакансій уточнює базовий центр зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку. Своєю чергою, Держслужба зайнятості в листі від 04.05.2016 р. № ДЦ-01-3218/0/616 зазначала: якщо впродовж року посада (робоче місце), у т.ч. у разі звільнення працівника, вільна декілька разів, роботодавець щоразу повинен подавати Звіт.

Віталій СОТНІКОВ,

юрист