Податковий облік витрат на охорону праці

Лютий 10, 2017 0 By admin

Витрати на придбання засобів для чищення чи побутової хімії, які використовуються не лише у виробничих приміщеннях, а й на підприємстві загалом, також можуть бути відображені в складі податкових витрат як витрати на охорону праці в складі загальновиробничих витрат або тих витрат, на які вони відносяться в бухгалтерському обліку, наприклад, у складі адміністративних витрат як інші витрати загальногосподарського призначення згідно з п. 18 П(С)БУ 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318.

У цьому випадку в податковому обліку такі витрати знайдуть відображення не серед витрат операційної діяльності, а серед інших витрат господарської діяльності.

Суми витрат, що включаються до витрат юридичної чи фізичної особи з охорони праці, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з Переліком заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженим постановою Кабміну від 27.06.2003 р. № 994.

З огляду на специфіку своєї роботи кожне підприємство може на власний розсуд обрати заходи з указаного Переліку.

Фахівці Держпраці в листі від 13.09.2016 р. № 9378/1/4.5-ДП-16 зауважили: якщо заходи та засоби з охорони праці мають конкретну спрямованість на збереження життя, здоров’я та працездатності людини саме в процесі трудової діяльності, платник податку на прибуток має право віднести витрати, які здійснено у зв’язку з проведенням заходів з охорони праці згідно з Переліком, до складу своїх витрат за умови зв’язку таких витрат із господарською діяльністю й документального підтвердження відповідних витрат та оформлення первинних документів згідно з вимогами законодавства.

Щодо включення до колективного договору питання санітарного стану приміщень, то це питання вирішується на рівні підприємства відповідно до вимог чинного законодавства про соціальний діалог.

Також спеціалісти служби нагадали, що відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ не обкладається ПДФО вартість:

  • безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока чи рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів,
  • спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку, спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах.