Податковий облік з ПДВ при переведенні боргу

Травень 15, 2015 0 By admin

Які операції в податковому обліку з ПДВ необхідно провести кредитору і боржникам при переведенні боргу по заборгованості:

– виникла у зв’язку з нарахуванням орендної плати за договором оренди, з наступною компенсацією?

– виникла у зв’язку з перерахуванням попередньої оплати за договором оренди, з наступною компенсацією?

Договір, за яким відбувається перехід зобов’язань від первісного боржника до нового (заміна боржника в зобов’язанні), є договором переводу боргу. Загальні положення заміни боржника у договорі передбачені ст. 520 – 524 ЦКУ.

Незважаючи на те, що в умовах кризи операції за такими договорами досить часто використовуються суб’єктами господарювання, ПКУ не передбачені норми оподаткування ПДВ операцій з переведення боргу. Швидше за все, контролюючі органи цілком справедливо вважають, що в кожному конкретному випадку слід виходити із загальних норм податкового законодавства.

Тривалий час (з січня 2011 року) в Базі знань на цю тему присутній відповідь на запитання «Який порядок формування податкового зобов’язання та податкового кредиту платниками ПДВ при здійсненні операції з переведення боргу (заміни боржника у зобов’язанні)?», Де міститься рекомендація про звернення до органи податкової служби з копіями документів для отримання роз’яснень з даного питання.

Відзначимо, що відповідно до ч. 3 ст. 653 ЦКУ у разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюються або припиняються з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.

Розглянемо випадки монетарні і немонетарні заборгованостей при переведенні боргу за операціями оренди.

За заборгованості, що виникла у зв’язку з нарахуванням орендної плати за договором оренди (монетарної).

За датою нарахування орендної плати орендодавець (кредитор) виписав податкову накладну орендарю (початкового боржника).

В даному випадку, оскільки «перша подія» за орендними правовідносин вже відбулося, розрахунки будуть проведені третьою особою, в результаті переведення боргу коригування податкових зобов’язань не виробляються.

При перерахуванні згодом суми компенсації первісним боржником новому податкові наслідки не виникають.

За заборгованості, що виникла у зв’язку з перерахуванням попередньої оплати за договором оренди (немонетарній).

На нашу думку, ситуація, коли зобов’язання з надання визначеного договором майна в оренду бере на себе інший боржник, малоймовірна, на відміну від операцій за договором поставки товарів і навіть послуг. Адже згідно зі ст. 760 ЦКУ предметом договору оренди може бути майно, яке визначено індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ – ч. 2 ст. 185 ЦКУ). Крім того, згідно зі ст. 761 ЦКУ право передачі майна в найм (оренду) має власник такого майна або особа, якій належать майнові права.

Тобто, отримавши попередню оплату за договором оренди, але втративши право власності або право розпорядження майном, щодо якого укладено договір оренди, орендодавець, на нашу думку, повинен ініціювати розірвання договору оренди з поверненням отриманих коштів.

Тому в даному випадку припустимо, що новий боржник отримав право на певний об’єкт оренди, наприклад, в результаті продажу йому цього об’єкта.

За датою отримання попередньої оплати орендодавець (первинний боржник) виписав податкову накладну орендарю (кредитору).

Оскільки при укладенні договору переведення боргу зобов’язання з надання об’єкта в оренду первісним боржником перед орендарем (кредитором) припиняються, первісним боржником повинен бути виписаний розрахунок коригування ПДВ на суму отриманої попередньої оплати.

Новим боржником при збереженні орендних відносин має бути виписана податкова накладна орендарю (кредитору).

При перерахуванні згодом суми компенсації первісним боржником новому податкові наслідки не виникають.

Ольга Буркун, Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Будьте уважні: у законодавство могли бути внесені зміни! У цій статті наведені посилання на законодавство, актуальне на лютий 2015