Починаючи з 2017 року, у разі якщо фізособами-підприємцями не отримано дохід (прибуток) у звітному році чи окремому місяці звітного року (тобто дохід, отриманий у 2017 році), такі платники зобов’язані визначити базу нарахування ЄСВ, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Водночас якщо проводиться державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця за її рішенням, тоді останнім базовим податковим (звітним) періодом є період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. А фізособа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізособою.

Тож останнім періодом, за який необхідно сплатити ЄСВ, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізособи.

Однак зняття з обліку фізосіб-підприємців, у т.ч. тих, які обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей із реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та здійснення остаточного розрахунку.

Про це йдеться в листі ГУ ДФС у Тернопільській області від 27.01.2017 р. № 58/6/19-00-13-01-16/883.