«Перехідні» відпустки

Липень 22, 2014 0 By admin

Зазвичай з обкладенням відпускних проблем у бухгалтерів не виникає, адже його проводять аналогічно зар­платі. Але існує декілька нюансів, пов’язаних із так званими «перехідними» відпустками. Оплата за відпустку, що припадає на декілька місяців, має свої особливості обкладення ПДФО та нарахування ЄСВ, на яких ми й зупинимося окремо.

Ситуація, коли відпустка розпочинається в одному місяці, а продовжується в наступному, доволі поширена. У такому випадку в бухгалтера зазвичай виникають декілька запитань:

1. Чи треба розподіляти «перехідні» відпускні за місяцями та відносити їх до фонду оплати праці того місяця, за який їх було нараховано?

2. Як визначити максимальну величину для застосування ЄСВ?

3. Чи відносити відпускні до відповідних періодів їх нарахування з метою застосування ставок 15%/17% та розрахунку граничного доходу для застосування соціальної пільги з ПДФО?

4. Коли сплачувати ПДФО та ЄСВ?

5. Як відобразити «перехідні» відпускні у звітності з ПДФО та ЄСВ?

Отже, розглянемо всі перелічені вище запитання по черзі.

Фонд оплати праці. Відпускні, як виплати за невідпрацьований час, включаються до фонду додаткової зарплати в складі фонду оплати праці підприємства (пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Держкомстатом від 13.01.2004 р. № 5далі — Інструкція № 5). Суми нарахувань за час відпусток розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці (пп. 1.6.1 Інструкції № 5). Отже, «перехідні» відпускні слід відносити до фонду оплати праці того місяця, за який їх було нараховано. Це важливий момент для подальших висновків.

Максимальна величина для застосування ЄСВ. Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464) для нарахування ЄСВ існує обмеження максимальною величиною, то розподіл «перехідних» відпускних у деяких випадках матиме вирішальне значення.

Нагадаємо!

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

(п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464)

У 2014 році максимальна величина для нарахування ЄСВ становить 20706 грн.

Відповідно до абз. 6 пп. 2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), застосування максимальної величини під час нарахування ЄСВ на суми оплати щорічної відпустки, період якої більше місяця, здійснюється окремо за кожен місяць.

ЄСВ обчислюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок (абз. 1 пп. 1 п. 4.3 Інструкції № 455). Тож для здійснення нарахувань та утримань ЄСВ відпускні слід розподілити за місяцями. Для цього сума відпускних за дні, що припадають на декілька місяців, розподіляється на частини, що належать до відповідного місяця. А кожна частина додається до заробітної плати того місяця, на дні котрого вона припадає.

Тобто, як бачимо, норми Інструкції № 455 відповідають нормам Інструкції № 5, якою слід керуватися під час визначення фонду оплати праці (пп. 5 п. 4.3 Інструкції № 455).

Граничний розмір доходу для застосування ставки ПДФО та податкової соціальної пільги з ПДФО. Оскільки під час обкладення ПДФО застосовується шкала ставок, то для її правильного використання маємо відповісти й на таке запитання: чи потрібно враховувати дохід у вигляді відпускних для обкладення ПДФО повністю в місяці його нарахування, чи ми маємо його розподіляти за місяцями?

Нагадаємо!

Ставка податку дорівнює 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати. Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

(п. 167.1 ПКУ)

Тобто в 2014 році ставка ПДФО 15% застосовується до суми зарплати, яка не перевищує 12180 грн, а до суми перевищення застосовується ставка 17%.

Важливим є порядок визначення доходу й для застосування податкової соцпільги з ПДФО, адже право на неї виникає лише в разі, якщо дохід не перевищує граничної суми.

Нагадаємо!

Податкова соцпільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 гривень.

 (пп. 169.4.1 ПКУ)

Тобто в 2014 році соцпільга застосовується до доходу, що не перевищує 1710 грн на місяць.

Повертаючись до запитання щодо розподілу відпускних для обкладення ПДФО, знаходимо відповідь на нього в абз. 3 пп. 169.4.1 ПКУ, а саме: якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у т.ч. за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги, і в інших випадках їх обкладення такі доходи (їх частина) належать до відповідних податкових періодів їх нарахування. Отже, як і в попередніх випадках, дохід у вигляді відпускних маємо розподіляти за місяцями, за котрі його нараховано як для застосування ставок 15%/17%, так і для визначення граничного доходу для застосування податкової соц­пільги.

Це підтверджує й порядок перерахунку ПДФО згідно з пп. 169.4.2 ПКУ. Адже він проводиться зокрема для вирішення питання правильності обкладення «перехідних» сум (відпускні, лікарняні). Такі суми з метою перерахунку належать до відповідних періодів їх нарахування. Ця думка зокрема викладена, в листі ДПСУ від 19.02.2013 р. № 2972/0/51-12/17-1115.

Коли сплачувати ПДФО та ЄСВ. А ось для сплати ПДФО та ЄСВ — жодного розподілу. Їх повністю сплачують у момент виплати відпускних, навіть якщо частина відпускних припадає на наступний місяць (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 та пп. 168.1.2 ПКУ).

Відображення «перехідних» відпускних у звітності. У Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженому наказом Міндоходів від 21.01.2014 р. № 49, відпускні відображаються в складі заробітної плати того місяця, до якого вони належать, з ознакою доходу — «101». Перерахований до бюджету податок відображають у фактичній сумі.

У Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, форма якого затверджена наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Звіт), «перехідні» відпускні мають відображатися в місяці їх нарахування, але окремо за місяцями, за які їх нараховано.

Починаючи із 1 січня 2013 року у Звіті до переліку кодів типів нарахувань, що використовується під час заповнення таблиці 6 додатка 4, додано новий код типу нарахувань «10» «Нарахована сума заробітку (доходу) за дні відпустки», який проставляється в графу 10 «Код типу нарахувань» та застосовується для відображення сум, нарахованих за дні щорічних і додаткових відпусток. Відповідно до п. 4.9 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Порядок № 454), суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, уносяться до графи 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці, із кодом типу нарахувань «10».

ЄСВ, утриманий із суми відпускних за звітний місяць, проставляється в графі 19.

Суми, нараховані за дні відпустки наступних місяців, включаються в поле наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком із тим самим кодом типу нарахувань «10».

Крім того, графа 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» таблиці 6 — це реквізит, обов’язковий до заповнення для кожного рядка й кожного виду доходу, у тому числі з обов’язковим зазначенням періодів, за які нараховано суму відпускних, якщо вони припадають на майбутній місяць.

Заповнення Звіту під час нарахування «перехідних» відпускних наведено в прикладі.

Приклад

У травні 2014 року начальник відділу збуту Петренко В. І. відпрацював 12 робочих днів, за які йому нараховано зарплату 4000 грн, сума ЄСВ (3,6%) становила 144 грн. Крім того, працівник перебував у щорічній оплачуваній відпустці із 22 травня по 4 червня 2014 року (14 календарних днів). Сума відпускних — 7000 грн, де на дні травня припала сума 5000 грн, у т.ч. ЄСВ (3,6%) — 180 грн, а на дні червня — сума 2000 грн, у т.ч. ЄСВ (3,6%) — 72 грн.

Також у ІІ кварталі 2014 року Петренку В.І. нараховано:

  • зарплату за квітень у сумі 7000 грн;
  • зарплату за 17 робочих днів червня в сумі 5400 грн.

Загальна сума зарплати й відпускних за ІІ квартал 2014 року становить 23400 грн (4000 грн + 7000 грн + 7000 грн + 5400 грн).

Загальна сума ПДФО, утриманого в ІІ кварталі 2014 року, дорівнює 3383,64 грн.

Бухгалтерський і податковий облік операції з нарахування відпускних наведено в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський і податковий облік нарахування «перехідних» відпускних

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік, грн
Дт
Кт
Дохід
Витрати
1
Нараховано заробітну плату за травень
2014 року
93
661
4000,00
4000,00
2
Нараховано ЄСВ (37%*) на заробітну платуза травень 2014 року

93
651
1480,00
1480,00
3
Нараховано суму відпускних за рахунок
резерву відпусток:

за травень 2014 року;

за червень 2014 року

471
471
661
661
5000,00
2000,00
5000,00
2000,00
4
Нараховано ЄСВ (37%) на суму відпускних
:

за травень 2014 року;

за червень 2014 року

471
471
651
651
1850,00
740,00
1850,00
740,00
5
Утримано ЄСВ:

із заробітної плати за травень

із суми відпускних за травень

із суми відпускних за червень

661
661
661
651
651
651
144,00
180,00
72,00
6
Утримано ПДФО:

із заробітної плати та відпускних за травень

((4000,00 + 5000,00 – 144,00 -180,00) х 15%);

з суми відпускних за квітень

((2000,00 – 72,00) х 15%)

661
661
641
641
1301,40
289,20

* Підприємство (умовно) належить до 15-го класу ризику виробництва (розмір ЄСВ — 37%).

Звітність із ЄСВ та ПДФО заповнюється в такий спосіб:

Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за травень 2014 року

Заповнення форми № 1ДФ за ІІ кв. 2014 року

 

Олена ТКАЧЕНКО,

провідний бухгалтер-експерт