Облік депозиту в підприємства-єдинника

Жовтень 15, 2015 0 By admin

Підприємство — платник єдиного податку відкрило депозитний розрахунковий рахунок і поклало гроші з розрахункового рахунка на депозит. Як відобразити в обліку? І які податкові наслідки, яка ставка діє щодо відсотків за депозитом? Чи потрібно буде включати в дохід суму, повернену банком із депозитного рахунка?

ВІДПОВІДЬ: Насамперед зазначимо: у підприємства-єдинника в доході фігуруватимуть відсотки за депозитом, а далі — розлогіше.

Бухгалтерський облік

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій із руху коштів за поточними рахунками Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті». А для обліку коштів на депозитному рахунку слід використовувати субрахунок 313«Інші рахунки в національній валюті». На ньому враховують кошти на депозитному рахунку в банку, які можуть бути вільно використані для поточних операцій.

Стосовно обліку коштів, що зберігаються на короткострокових депозитах (тобто строком до 12 місяців) і не підлягають поверненню на першу вимогу, є декілька варіантів.

Оскільки в цьому випадку йдеться про депозит із можливістю вільного використання, перерахування коштів на депозит відображають проводкою Дт 313 Кт 311.

Щодо відсотків. Згідно із П(С)БО 15 «Дохід», відсотки — це плата за використання коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству (п. 4 П(С)БО 15). Відсотки належать до доходів підприємства та визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту угоди (п. 20 П(С)БО 15).

Відсотки, отримані на залишки коштів на депозитних рахунках до запитання, у бухобліку належать до інших операційних доходів. Їх ураховують на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (Інструкція № 291). Відсотки, отримані за строковими вкладами, належать до інших фінансових доходів, їх відображають на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

Сума відсотків міститься в банківській виписці.

Операції з депозитним рахунком відображаються такими кореспонденціями рахунків:

• Дт 313 Кт 311 — поповнення депозитного рахунка із поточного рахунка;

• Дт 373 Кт 719 — нараховані відсотки за депозитом;

• Дт 313 Кт 373 — відображено отримання відсотків за розміщення коштів на депозитному рахунку;

• Дт 719 Кт 791 — доходи у вигляді відсотків віднесено на фінансовий результат;

• Дт 311 Кт 313 — переказ коштів із депозитного рахунка на поточний (під час повернення або періодично згідно із договором).

Податковий облік

Відсотки — дохід юрособи-єдинника

Під час перерахування коштів із поточного (розрахункового) рахунка на свій депозитний жодних наслідків не буде. Але за відсотками, які підприємство-єдинник отримуватиме за депозит на рахунок, виникатиме дохід і, відповідно, обкладатиметься єдиним податком.

Нагадаємо, що в дохід юрособи-єдинника потрапляє будь-який дохід, уключаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі (пп. 2 п. 292.1 ПКУ).

Депозит (вклад) — це кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу й під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом установленого договором строку (пп. 14.1.44 ПКУ).

А відсотки — це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До відсотків належить і платіж за використання коштів, залучених у депозит (пп. «б» пп. 14.1.206 ПКУ). Він потрапляє до доходу із джерел з України (пп. «б» пп. 14.1.54 ПКУ).

Такої самої думки й податківці — у підкатегорії 108.01.02 системи «ЗІР» контролери зазначили: «проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточному), включаються до доходу юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи».

Підсумуємо!

Таким чином, сума відсотків за депозитом збільшуватиме дохід юрособи-єдинника.

Зверніть увагу!

Кошти, повернені банком юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи з власного депозитного рахунка на поточний рахунок, не є доходом такої юридичної особи — платника єдиного податку. На цьому наголошують і податківці (система «ЗІР», підкатегорія 108.01.02).

Дата відображення доходу

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштівплатнику єдиного податку в грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

Отже, у періоді отримання відсотків на рахунок (депозитний або поточний) виникатиме дохід у сумі отриманих відсотків.

Ставка єдиного податку для відсотків

Переконані, що на дохід у вигляді відсотків за депозитом діятиме ставка 2% або 4% (якщо єдинник не є платником ПДВ) (п. 293.3 ПКУ).

Подвоєна ставка для платників єдиного податку — юросіб застосовується лише в чітко окреслених випадках, вони прописані в п. 293.5 ПКУ. Зокрема, подвійна ставка діє:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 3 п. 291.4 ПКУ;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, аніж зазначений у цій главі. Нагадаємо, єдинники можуть отримувати оплату в готівковій або безготівковій формі (п. 291.6 ПКУ);

3) до доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (їх перелік наведено у пп. 291.5.1 ПКУ).

Проаналізувавши норми, доходимо таких висновків. Отримання відсотків за депозитом, по-перше, — не заборонений вид діяльності для єдинника, по-друге, отримання їх на рахунок жодним чином не порушує форми розрахунків, дозволеної єдинникам. По-третє, як розуміємо, сума доходу не перевищена. Отже, підстав для подвійної ставки єдиного податку до відсотків немає.

Таким чином, відсотки як дохід від депозиту обкладаються тією ставкою єдиного податку, на якій перебуває підприємство — єдинник  групи 3: 2% (якщо воно платник ПДВ) або 4% (якщо неплатник ПДВ).

Розглянемо на прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій із депозитним рахунком.

Приклад

ТОВ «Філін» уклало договір із банком, який передбачає відкриття депозитного рахунка й нарахування відсотків за ним. Також передбачено, що нарахування й виплата відсотків здійснюються в останній операційний день кожного місяця.

У квітні 2015 року протягом місяця було перераховано із поточного рахунка на депозитний рахунок 550000,00 грн і повернено (через необхідність здійснити поточні виплати) із депозитного на поточний рахунок 80000,00 грн. Відповідно до виписки банку за 30 квітня 2015 року, на депозитний рахунок зараховані відсотки в розмірі 500,00 грн.

Такі операції відображаються в бухгалтерському обліку так (див. таблицю).

Таблиця

Облік руху коштів і нарахування відсотків на депозитному рахунку

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Дт
Кт
Дохід
Витрата
1
Відображено перерахування коштів із поточного рахунка на депозитний
313
311
550000,00
2
Відображено повернення коштів із депозитного рахунка на поточний
311
313
80000,00
3
Відображено нарахування процентів від розміщення коштів на депозитному рахунку
373
719
500,00
4
Нараховані відсотки, зараховані на депозитний рахунок
313
373
500,00
500,00
5
Віднесено на фінансовий результат дохід від нарахованих відсотків
719
791
500,00

Юрій ГРАКОВСЬКИЙ,

незалежний консультант
з питань бухгалтерського та податкового обліку