Нова звітність з ЄСВ

Січень 25, 2013 0 By admin

ПФУ постановою від 10.12.12 р. № 24-1 вніс суттєві корективи в усі без винятку форми звітності, затверджені постановою № 22-2, з нарахування та сплати єдиного соціального внеску роботодавцями та приватними підприємцями. Зміни торкнулися в першу чергу приватних підприємців.
   
   Починаючи зі звіту за 2012 рік, підприємцям доведеться складати його в
більш стислі терміни – до 10 лютого року, наступного за звітним (раніше – до 1 квітня).
   
   Розглянемо найбільш важливі зміни звітності для роботодавців (форма № Д4), підприємців (форма № Д5) та добровільно застрахованих осіб (форма № Д6).
   
   Звітність роботодавців (форма № Д4).
   
   Хоча звіт і затверджено у новій редакції, насправді змін не так вже й багато.
   
   Таблиця 1 форми № Д4
   
   Відтепер в її шапці слід вказувати не тільки середньооблікова кількість штатних працівників, але і “штатна чісельність працівніків” (реквізит заповнюють за наявності найманих працівників).
   
   Таблиця 5 форми № Д4
   
   У цю таблицю додали нову графу 11 “Дата Створення нового робочого Місця (штатної одініці), на його призначення та у звітному періоді працевлаштованій Сейчас працівник”. Її потрібно буде заповнювати всім роботодавцям при працевлаштуванні особи на нове робоче місце. А саме на те, що створене:
   
   у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення);
   
   збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців;
   
   шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що вимагають нових знань і умінь працівника.
   
   Поява такого реквізиту пов’язано з набуттям чинності Закону № 5067-VI. Його ч. 3 ст. 24 передбачає, що роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця здійснював їм виплату зарплати в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат, протягом наступних 12 місяців за кожну таку особу ( якщо йому не зменшать розмір зарплати) будуть компенсувати фактичні витрати в розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску у порядку, визначеному КМУ (в даний час не затверджений).
   
   Таблиця 6 форми № Д4
   
   По-перше, серед кодів типу нарахувань, які проставляють у графі 10 таблиці 6, з’явився код “10”. Його треба застосовувати при нарахуванні працівникам зарплати за дні щорічних та додаткових відпусток. При цьому цей код слід застосовувати незалежно від того, відпускні Чи це виключно за поточний місяць або відпускні за два і більше місяці. Відповідно, коли мова буде йти про місяць, у якому працівникові буде нараховано і зарплата, і відпускні за частину місяця, слід заповнювати два рядки: в першу занести зарплату за відпрацьований час, а в другу – відпускні за дні, що припадають на числа поточного місяця з кодом “10” у графі 10. Якщо ж мова буде йти також про нарахування в цьому місяці відпускних за дні наступного місяця, потрібно буде додати ще й третій рядок з сумою таких відпускних і кодом “10” у графі 10 (п. 4.9 Порядку № 22-2).
   
   По-друге, у графах 13 і 14 відтепер буде по три осередки. Як відомо, в них відображають кількість календарних днів тимчасової непрацездатності та кількість календарних днів без збереження зарплати. Зрозуміло, таких днів не може бути більше 31 в місяць. Третя ж комірка знадобиться при необхідності проведення коригувань у раніше наданих даних. Тобто при необхідності такі дні можна буде привести зі знаком мінус. Це, до речі, зазначено у виносці до таблиці 6.
   
   По-третє, в таблиці 6 з’явилася нова графа 15, в якій будуть відображати кількість днів знаходження в трудових або цивільно-правових відносинах протягом календарного звітного місяця. Тут також відведені три осередки. Швидше за все, вони також необхідні для можливості надати коригувальні відомості в майбутніх звітних формах зі знаком мінус.
   
   По-четверте, крім нової графи 15, в таблицю 6 введена ще й графа 21. У ній потрібно буде зазначати ознаку “1”, коли мова буде йти про працівника, який працевлаштований на нове робоче місце (читайте вище), інакше “0”.
   
   П о-п’яте, в п. 4.9 Порядку № 22-2 прописано правило, що стосується відображення виплат, нарахованих у поточному місяці за попередні. Такі суми донарахованої зарплати слід включати в зарплату місяця, в якому були здійснені донарахування.
   
   По-шосте, в п. 4.9 Порядку № 22-2 визначено і виключний перелік ситуацій, коли можливе внесення негативних значень сум нарахованої зарплати (доходу). Це допускається лише для:
   
   сум перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу через тимчасову непрацездатність працівника;
   
   сторнувати суму відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах.
   
   І останнє: заповнюючи графу 9 таблиці 6, зверніть увагу на оновлені коди категорій застрахованих осіб у додатку 2 до Порядку № 22-2.
   
   Таблиця 8 форми № Д4
   
   Тут, серед кодів типу нарахувань (графа 13), з’явилися два нових коду 3 і 4. Вони призначені для відображення районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення сум нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімального розміру зарплати, встановленого законодавством, на яку такі страхувальники самостійно донарахували (зменшили) суму єдиного внеску або суму пенсійних внесків за період до 01.01 .11 р.
   
   Інші таблиці звіту не зазнали істотних змін.
   
   Звітність підприємців (форма № Д5)
   
   З цього додатка зникли відразу дві таблиці (4 і 5), необхідність в яких відпала вже досить давно (ще з введенням Податкового кодексу України). Відповідно, таблиця 6 стала таблицею 4.
   
   У таблицях 1-3 звіту уваги гідні тільки два зміни.
   
   По-перше, зникла відмітка “скасовуюча”, і у підприємця не вийде надати скасовує звіт.
   
   По-друге, в шапці зникла відмітка, де підприємці та самозайняті особи вказували на свою участь на добровільних засадах “у Всіх видах загал’нообов’язкового державного соціального страхування”. Відповідно, тепер, якщо особа сплачує єдиний внесок за ставкою 38,11% (тобто бере участь у всіх видах соцстрахування), воно повинно проставити оцінки відразу в двох реквізитах про прийняття участі на добровільних засадах: “Узагальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тімчасової Втрати працездатності “та” у загальнообов’язкове державному соціальному страхуванні від нещасного випадка на віробніцтві “.
   
   Ще одну нову норму щодо надання звіту за формою № Д5 заклали в п. 4.19 Порядку № 22-2. За нею фізособи-підприємці, які змінили систему оподаткування протягом звітного року, повинні сформувати і надавати до органів ПФУ ОДИН звіт з наявним титульним листом, але з двома таблицями (1 і 2). У першій вони вкажуть доходи та єдиний внесок по місяцях звітного року, в яких вони перебували на загальній системі оподаткування, у другій – на спрощеній.
   
   Звітність добровільно застрахованих осіб (форма № Д6)
   
   У цей звіт, навпаки, добавлена ​​таблиця 4. Її доведеться заповнювати фізособам-підприємцям, яким за результатами проведеної перевірки (звірки) збільшено або зменшено зобов’язання по страхових внесках органом ПФУ Сформувати її слід протягом одного календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків. Якщо звіт будете надавати за кілька років одночасно, формують один титульний лист і окремо за кожний рік таблицю 4 форми № Д6.
   
   Інші особливості заповнення цього звіту пов’язані виключно із зміною терміну його надання. Беручи до уваги те, що договір про добровільне страхування може бути укладений на декілька років, а звіт слід надавати протягом 30 к.дн. після закінчення терміну дії договору, формуючи таблицю 1 звіту необхідно враховувати наступне: якщо звіт надають за кілька років одночасно, формують один титульний лист і окремо за кожний рік таблицю 1 форми № Д6.
   
   Як звітувати за грудень 2012 року та за 2012 рік?
   
   Враховуючи те що постанова набрала чинності з 15.01.2013, роботодавці можуть подавати звіт за формою № Д4 за грудень 2012 року з старою формою. А ось з приватними підприємцями та самозайнятими особами, які звітують за 2012 рік, ситуація трохи інша. Фахівці ПФУ на місцях воліють бачити таку річну звітність за оновленою формою № Д5. Відповідне повідомлення про це ро] ]>