Несвоєчасна реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН: наслідки для продавця та покупця

Жовтень 15, 2015 0 By admin

У разі якщо податкову накладну/розрахунок коригування вчасно не зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних, які наслідки чекають на продавця й покупця — платника ПДВ?

ВІДПОВІДЬ: Насамперед пригадаємо, що зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) слід упродовж 15 календарних днів, що настають за днем складання такої податкової накладної/розрахунку коригування (п. 201.10 ПКУ).

Відповідальність продавця

Відсутність факту реєстрації продавцем — платником ПДВ податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ із такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкових зобов’язань за відповідний звітний період (п. 201.10 ПКУ та п. 17 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569, далі — Порядок № 569).

Окрім цього, виявлення розбіжностей між даними податкової декларації та ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця (п. 201.10 ПКУ). Ще однією причиною для такої перевірки є подана покупцем до контролюючого органу заява зі скаргою на постачальника, зокрема, за порушення ним порядку реєстрації податкових накладних у ЄРПН  (додаток Д8 до декларації з ПДВ).

Зміни в ПКУ, унесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII(далі — Закон № 71), посилили відповідальність продавця (платника ПДВ) за порушення строків реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування) у ЄРПН. Такі санкції окреслені в ст. 1201 ПКУ. Тож недотримання 15-денного граничного строку реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування до них) призведе до штрафу, розмір якого залежить від кількості днів прострочення та суми податку, котра фігурує в такій податковій накладній/розрахунку коригування. Розміри цих фінансових санкцій покажемо в таблиці.

Таблиця

Фінансові санкції за порушення строку реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Порушення строку реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН
Розмір штрафу
База нарахування штрафу
Підстава
до 15 календарних днів
10%*
сума ПДВ, зазначена в податковій накладній/розрахунку коригування
п. 1201.1 ПКУ
від 16 до 30 календарних днів
20%
від 31 до 60 календарних днів
30%
61 і більше календарних днів
40%
180 календарних днів із дати складання податкової накладної/розрахунку коригування**
50 %
п. 1201.2 ПКУ

* До податкових накладних, складених у період із 01.02.2015 р. до 01.07.2015 р., цей штраф не застосовується (п. 35 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ). Докладніше — далі.

** Зауважте!

Для застосування 50%-ого штрафу кількість днів порушення відраховують із дати складання податкової накладної/розрахунку коригування, а не від першого дня, що настає після 15-денного граничного строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, як у випадках зі штрафами в розмірі 10%–40%.

Назва ст. 1201 ПКУ звучить так:

«Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Тобто штрафи, передбачені нею, застосовуються лише за умови, якщо порушено строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних (розрахунків коригування), які підлягають наданню покупцям — платникам ПДВ. Наголосили на цьому й податківці в листі  ДФСУ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 (далі — Лист № 1403).

Отже, штрафу згідно зі ст. 1201 ПКУ не буде за порушення строку реєстрації в ЄРПН або за відсутність такої реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування), які не видаються покупцям (мають тип причини відповідно до п. 9 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 957, далі — Порядок № 957). Тобто ці штрафи не загрожують платникам, які несвоєчасно зареєструють (або не зареєструють) у ЄРПН, наприклад, підсумкову податкову накладну (тип причини — 11), податкову накладну, складену на неплатника ПДВ (тип — 02), чи податкову накладну, складену на суму перевищення ціни придбання товару (послуги) над фактичною ціною їх постачання (тип — 15) тощо.

Як ми вже з’ясували, базою для нарахування штрафу є сума ПДВ, яка фігурує в несвоєчасно зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній (розрахунку коригування). Виходить, у разі порушення строків реєстрації податкових накладних, складених на звільнені від ПДВ постачання чи в яких сума податку дорівнює нулю, або взагалі немає бази для нарахування штрафу згідно зі ст. 1201 ПКУ, або вона дорівнює нулю. Тож у таких ситуаціях платнику ПДВ цей штраф також не загрожує.

Подібна ситуація із порушенням строку реєстрації у ЄРПН:

1) розрахунків коригування, у яких у підсумку коригувань не змінюється сума компенсації вартості товарів/послуг;

2) розрахунків коригування, у яких фіксують зменшення такої суми.

У цих розрахунках коригування немає суми ПДВ або ж вона від’ємна, тому ми вважаємо даному штрафу тут не місце.

Податкові накладні січня 2015 року

У Листі № 1403 податківці зазначили:

«враховуючи те, що із 1 січня до 1 лютого 2015 року не всі податкові накладні/розрахунки коригування підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН, а також те, що відповідно до пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Кодексу однією із засад податкового законодавства України є презумпція правомірності рішень платника податку… штрафи, визначені п. 1201.1 ст. 1201 Кодексу, у цей період не застосовуються».

На жаль, виділені слова в цитаті можна тлумачити по-різному. Розглянемо приклад.

Приклад

Податкова накладна складена 15.01.2015 р., а зареєстрована 20.03.2015 р. Строк реєстрації порушено, бо вона мала пройти через реєстр до 30.01.2015 р. включно. Утім, якщо буквально читати слова податківців, платнику загрожує 30% штраф згідно з п. 1201.1 ПКУ. Адже реєстрація січневої податкової накладної відбулася в березні, а цей місяць не потрапляє в період звільнення «з 1 січня до 1 лютого 2015 року».

Хоча не виключено, що контролери мали на увазі, що ця норма не працює в цей період, тобто штрафи, які вона передбачає, не поширюються на податкові накладні, складені в січні. Адже аргументують свій підхід контролери тим, що не всі податкові накладні, складені в січні, підлягали обов’язковій реєстрації в ЄРПН. Тому, уважаємо, логічніше було б не застосовувати штрафи із п. 1201.1 ПКУ саме до січневих податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН із порушенням строку.

Звільнення від 10%-ого штрафу до 01.07.2015 р.

У п. 35 підрозділу 2 р. ХХ «Перехідних положень» ПКУ зазначено, що штрафні санкції з абз. 2 п. 1201.1 ПКУ (10%-ний штраф у разі затримки реєстрації податкової накладної до 15 днів) не застосовують, якщо порушено строки реєстрації в ЄРПН (розрахунків коригування),складених у період із 01.02.2015 р. до 01.07.2015 р

Утім, у Листі № 1403 податківці дещо перефразували таке тимчасове  звільнення від 10%-ого штрафу, зазначивши, що він не застосовуватиметься в період із 1 січня по 30 червня 2015 року.

У чому принципова відмінність цих формулювань — розглянемо на прикладі.

Приклад

Податкова накладна складена 30.06.2015 р., а зареєстрована 20.07.2015 р. Строк реєстрації порушено, оскільки вона мала пройти через ЄРПН до 16.07.2015 р. Якщо буквально розуміти слова податківців, то платнику загрожує 10%-ний штраф. Адже період звільнення вже закінчився. А ось із формулювання п. 35 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ випливає, що цього штрафу не буде, бо податкова накладна складена в період, коли діяв мораторій.

А ось решту штрафів відповідно до ст. 1201 ПКУ (окрім 10%-ого) у цей перехідний період застосовують.

Підсумуємо!

Штрафи зі ст. 1201 ПКУ  не застосовуються до порушення строків реєстрації в ЄРПН:

1) податкових накладних (розрахунків коригування до них), складених до 01.02.2015 р.;

2) податкових накладних (розрахунків коригування до них), які не надаються покупцям;

3) податкових накладних (розрахунків коригування до них), складених на звільнені від ПДВ операції або в яких фігурує нульовий ПДВ;

4) розрахунків коригування, обов’язок реєстрації яких покладено на отримувача товарів (послуг);

5) розрахунків коригування, у яких коригування кількісних і вартісних показників у підсумку не змінюють суми компенсації.

Адміністративна відповідальність

Не варто забувати й про адміністративну відповідальність посадових осіб за неправильне ведення податкового обліку, передбачену ст. 1631 КЗпАП. Адже  порушення порядку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування належить до цих правопорушень. Розмір такого штрафу становить від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн), а за повторне порушення впродовж року — від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн).

Адмінвідповідальність контролери вправі застосувати з першого дня, що настає після 15-денного граничного строку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. І на відміну від санкцій із ст. 1201 ПКУ, адмінштраф можуть застосувати за порушення строку реєстрації (нереєстрацію) усіх без винятку податкових накладних/розрахунків коригування, які згідно із ПКУ повинні проходити через ЄРПН. 

Наслідки для покупця — платника ПДВ

У разі нереєстрації постачальником податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкової накладної (розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг) у ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ із такої податкової накладної (розрахунку коригування) до податкового кредиту (п. 201.10 ПКУ).

У разі несвоєчасної реєстрації (нереєстрації) отримувачем (покупцем) розрахунку коригування в ЄРПН

Як відомо, обов’язок реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування, які передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) їх постачальнику, покладено на отримувача таких товарів (послуг) (п. 16 Порядку № 569 та п. 22 Порядку № 957). 

Відсутність факту реєстрації отримувачем товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг), у ЄРПН не звільняє його від обов’язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування (п. 17 Порядку № 569). Тож у такому випадку між даними декларації з ПДВ і даними ЄРПН будуть розбіжності. А це вже підстава для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки в покупця товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ).

Нереєстрація або несвоєчасна реєстрація в ЄРПН такого розрахунку коригування загрожує посадовим особам отримувача (покупця) адмінвідповідальністю згідно зі ст. 1631 КЗпАП. Вона передбачає штраф за  неправильне ведення податкового обліку в розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн), а за повторне порушення впродовж року — від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн).

І наостанок. Постачальник товарів (послуг) має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування лише після його реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем).