Неповернута фізособою поворотна фіндопомога: наслідки для сторін

Лютий 9, 2017 0 By admin

Підприємством (“єдинник” ІІІ групи, не платник ПДВ) було надано поворотну фіндопомогу засновнику на один рік. Засновник не повернув фіндопомогу вчасно, на цей момент минув термін позовної давності. Які податкові наслідки для обох сторін та як правильно це відобразити в обліку?

ПКУ визначає поворотну фіндопомогу як сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (пп. 14.1. 257 ПКУ).

Отже, правовою підставою для отримання ПФД є договір безпроцентної фінансової позики (ст. 1046–1053 ЦКУ). За цим договором одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальнику) кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку саму суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того ж роду і тієї ж якості. При цьому в договорі зазначається, що позика надається безвідсотково і грошовими коштами.

Оскільки за наданою фіндопомогою  фізособі сплив термін позовної давності, повертати її вона не зобов’язана. Підприємство, яке надавало цю позику, списує дебіторську заборгованість за нею, за якою минув строк позовної давності, за дебетом рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» або 944 «Сумнівні та безнадійні борги», якщо такий резерв не був створений або його залишку недостатньо для списання такої заборгованості.  Проте це ніяк не впливає на базу оподаткування єдиного податку такого підприємства.

Щодо фізособи, то, відповідно до пп. 164.2.7 ПКУ, сума заборгованості фізособи за укладеним договором позики, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує 800 грн у 2017 році, включається до загального річного оподатковуваного доходу. Але сплачувати податки з цього доходу позикодавець не повинен. Фізична особа самостійно сплачує ПДФО та військовий збір з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації. Однак, суму цієї позики, що залишилась неповерненою після закінчення строку позовної давності, треба відобразити у формі №1ДФ з ознакою доходу «107».

Якщо ж сума заборгованості менша від 800 грн у 2017 році, тоді вона не включається до загального річного доходу фізособи, однак також має бути відображена у формі №1ДФ, під ознакою доходу «127».