НАКОПИЧУВАТИ ВИРУЧКУ ДЛЯ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНИЙ ЛІМІТ КАСИ НЕ МОЖНА

Січень 25, 2013 0 By admin

НАКОПИЧУВАТИ ВИРУЧКУ ДЛЯ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНИЙ ЛІМІТ КАСИ НЕ МОЖНА

Як довго можна зберігати в касі кошти на виплату зарплати, залишені з виручки? Чи стосуються такі строки виплати лікарняних за рахунок підприємства, які виплачуються разом із зарплатою?

Насамперед зазначимо, що, згідно з п. 2.7 Положення №6371, підприємстваповинні дотримуватися встановленого ліміту каси2.
Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі карається законодавством. Відповідно до Указу №4363, до винних осіб застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день. Проте підприємства мають право зберігати в деяких випадках кошти у сумі понад встановлений ліміт каси.

1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637.
2 Докладно про встановлення ліміту каси читайте у «ДК» №50/2012.
3 Указ Президента України від 12.06.95 р. №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».
Зберігання коштів на виплату зарплати

Згідно з п. 2.10 Положення №637, підприємства мають право:
1) зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці (далі — ФОП), а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їхніх касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту);
2) зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт касипротягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату грошей.
Але зверніть увагу на практичний момент, пов’язаний з п. 2.10 Положення №637:підприємство не може накопичувати готівкову виручку понад встановлений ліміт каси до настання строків виплати зарплати, бо в такому випадку виручка буде понадлімітною і до підприємства буде застосовано штраф у двократному розмірі виявленої понадлімітної готівки за кожен день. Лише з дня настання строків виплати зарплати кошти, що надходять у складі виручки і спрямовуються на виплату зарплати, не будуть понадлімітними. Строки виплати зарплати на підприємстві можуть бути передбачені у колективному договорі або затверджені наказом керівника.
Приклад 1 На підприємстві «Альфа» встановлено строк для виплати зарплати за другу половину місяця — перше число наступного місяця. Через відсутність коштів виплату зарплати за жовтень було затримано.

Кошти в сумі, потрібній для виплати зарплати, у понеділок 5 листопада надійшли до каси у вигляді виручки від реалізації товарів. Оскільки третій день від настання строку виплати зарплати — це 5 листопада, понадлімітні кошти слід здати до банку вже наступного дня — 6 листопада.
Зберігання коштів на виплату лікарняних

Положення №637 чітко окреслює перелік виплат, на які можна зберігати кошти в касі протягом 3 робочих днів понад встановлений ліміт каси (див. вище). Цей перелік є вичерпним, що дає підстави дійти висновку, що понадлімітні кошти на виплати, які, згідно з Iнструкцією №5,1 не належать до ФОП (лікарняні, декретні та інші види допомоги, винагороди за цивільно-правовими договорами тощо) не можуть зберігатися протягом 3-денного строку (в окремих випадках — 5-денного).
Готівкові кошти не вважаються понадлімітними у день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робо

чого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства.
На строки зберігання коштів, що будуть спрямовані на виплату лікарняних (інших виплат), поширюється дія п. 5.9 Положення №637, яким передбачено можливість використання підприємством понадлімітної готівки наступного дня без її здавання до банку. Адже готівкові кошти не вважаються понадлімітними у день їх надходження, якщо вони були здані до банку в сумі, що перевищує ліміт каси, не пізніше наступного робочого дня банку або були видані на госппотреби. Таким чином, якщо готівка, призначена для виплат допомоги з тимчасової непрацездатності, перевищує встановлений ліміт каси, вона може виплачуватися підприємством в межах Положення №637 фактично два дні — день надходження та наступний день до моменту здачі до банку як понадлімітної — див. приклад 2 (див. також лист НБУ від 13.05.2005 р. №11-113/1569-48572).

1 Iнструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5.
2 До речі, як зазначає НБУ у листі від 11.04.2006 р. №11-113/1277-3888, згідно з Iнструкцією №5, позики, видані працівникам підприємства, та аліменти не віднесено до ФОП, тож готівка на ці цілі не може зберігатися у касі підприємства понад установлений ліміт протягом трьох робочих днів.

Приклад 2 На підприємстві «Альфа» при виплаті зарплати за другу половину місяця, строк виплати якої припадає на перше число наступного місяця, виплачують лікарняні. Кошти на виплату зарплати та інших виплат (у т. ч. лікарняних) надійшли до каси 1 листопада у вигляді виручки від реалізації товарів. У такому випадку підприємство «Альфа» має право зберігати кошти понад установлений ліміт каси:

1) на виплату зарплати до 5 листопада включно. А понадлімітні кошти слід здати до банку 6 листопада;
2) на виплату лікарняних за рахунок підприємства (та інших виплат, що не належать до ФОП) до 2 листопада включно. При цьому понадлімітні кошти слід здати до банку не пізніше 2 листопада.
Ліміт каси та підприємці

Зазначимо, що все наведене вище стосувалося підприємств. Для приватних підприємців незалежно від обраної системи оподаткування, як визначено в абзаці 2 п. 2.7 Положення №637, ліміт каси й строки здавання виручки (готівки) не встановлюються, тож штрафних санкцій за такі порушення не буде.

Мар’яна КОНДЗЕЛКА, «Дебет-Кредит»