Редакція: 01.04.2014 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 20 липня 2012 року № 308

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної служби статистики України
 від 24 жовтня 2013 року № 321,
 від 4 листопада 2013 року № 338

Додатково див. роз’яснення
 Державної служби статистики України
 від 28 листопада 2012 року № 18/1-12/1,
 від 28 листопада 2012 року № 18/1-12/2,
 від 28 листопада 2012 року № 18/1-12/3,
 від 28 листопада 2012 року № 18/1-12/4
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів та будівництва й отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації наказую:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів та будівництва, що додаються, та ввести їх у дію:
1.1. форма № 2-інвестиції (річна) втратила чинність з 1 січня 2014 року
(згідно з наказом Державної служби статистики України від 24.10.2013 р. № 321)
1.2. форма № 1-кб (місячна) втратила чинність з 1 лютого 2014 року
1.3. № 2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції”, № 1-буд (квартальна) “Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт”, № 2-буд (квартальна) “Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт”, № 1-ІП (квартальна) “Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку”, починаючи зі звіту за січень – березень 2013 року.
(підпункт 1.3 пункту 1 в частині затвердження форми № 2-інвестиції (квартальна) втратив чинність з 01.04.2014 р. згідно з наказом Державної служби статистики України від 24.10.2013 р. № 321)
(підпункт 1.3 пункту 1 в частині затвердження форм № 1-буд (квартальна) та № 2-буд (квартальна) втратив чинність з 01.04.2014 р. згідно з наказом Державної служби статистики України від 04.11.2013 р. № 338)
2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:
2.1. № 2-інвестиції (річна) – на юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.
2.2. № 2-інвестиції (квартальна) – на юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.
2.3. № 1-кб (місячна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи за переліком, установленим органами державної статистики.
2.4. № 1-буд (квартальна) – на юридичних осіб – замовників.
2.5. № 2-буд (квартальна) – на юридичних осіб – замовників і місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.
2.6. № 1-ІП (квартальна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти.
3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
5.1. Із 01 січня 2013 року – форму № 2-інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів”, затверджену наказом Держкомстату від 20 травня 2011 року № 120 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва”.
5.2. Із 01 лютого 2013 року – форму № 1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт”, затверджену наказом Держкомстату від 20 травня 2011 року № 120 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва”.
5.3. Із 01 квітня 2013 року – наказ Держкомстату від 20 травня 2011 року № 120 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва”.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.
Голова
О. Г. Осауленко