Лист Міністерства юстиції України “Щодо графіка документообігу” від 10.04.2014 р. № 151-0-2-14/6.1

Липень 19, 2014 0 By admin

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.04.2014 р. № 151-0-2-14/6.1

Щодо графіка документообігу

Міністерством юстиції у зв’язку із зверненням <…> розглянуто Ваш лист щодо роз’яснення законодавства та повідомляється.

Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів СРСР від 29.07.83 № 105 (далі – Положення № 105), на сьогоднішній день є чинним і застосовується відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545 “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР “, відповідно до якого акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України, застосовуються до прийняття відповідних актів законодавства України за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Водночас наказом Міністерства фінансів від 24.05.95 № 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.06.95 за № 168/704, затверджено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (далі – Положення № 88).

Пунктом 5.1 Положення № 88 передбачено, що з метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообігу, в якому вказуються дати створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передачі в обробку та до архіву.

Форма графіка документообігу затверджена в додатку до Положення № 105.

Виходячи зі змісту положень нормативно-правових актів щодо організації бухгалтерського обліку графік документообігу слід розуміти як документ, оформлений у вигляді схеми чи переліку робіт зі створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт.

Частина п’ята статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, дія якого поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, встановлює, що правила документообігу і технологія обробки облікової інформації підприємством затверджуються самостійно.

Отже, прийняття рішення щодо необхідності складання графіка документообігу належить до компетенції конкретного підприємства, при цьому за основу може бути взята форма графіка документообігу, затверджена Положенням № 105.

Перший заступник Міністра                                                 І. Ємельянова