Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва “Щодо порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, у зв’язку з прийняттям Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” від 24.06.2014 р. № 5147

Липень 21, 2014 0 By admin

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 24.06.2014 р. № 5147

Щодо порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, у зв’язку з прийняттям Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру”

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто лист Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації від 19.05.2014 № 566/03-01 щодо надання роз’яснення стосовно порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, у зв’язку з прийняттям Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” (набув чинності 26.04.2014) (далі – Закон № 1193), та зазначається наступне.

Щодо відмови у видачі дозволу

У зв’язку зі зазначеним зверненням Держпідприємництвом України 23.06.2014 була проведена нарада разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України як центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику з питань, зокрема, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, за результатами якої вирішено наступне.

Відповідно до частини п’ятої статті 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Згідно зі статтею 49 Водного кодексу України дозвіл на спеціальне водокористування видається: Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів місцевого значення.

Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.

Органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов’язані протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені у частині п’ятій цієї статті, зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.

Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі обов’язково враховують відповідні висновкицентрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Недотримання центральними органами виконавчої влади термінів надання висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування не може бути підставою для дозвільного органу для відмови у видачі суб’єкту господарювання вказаного дозволу.

Крім того, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, центральні органи виконавчої влади мають неухильно дотримуватися норм законів України та не допускати порушення строків видачі документів дозвільного характеру.

Щодо можливості передачі документів дозвільного характеру в електронному вигляді

Можливість отримання документів дозвільного характеру, оформлених дозвільними органами, в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій передбачено прийнятим Законом України від 13.05.2014 № 1252-VII “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади” (набуває чинності з 08.12.2014).

Разом з тим, з метою отримання більш ґрунтовних роз’яснень пропонуємо звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів України, як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики, зокрема, у сфері охорони навколишнього природного середовища

Т. в. о. Голови Держпідприємництва
України                                                                                                                   О. Ю. Потімков