Лист Міністерства соціальної політики України "Про обчислення при підсумованому обліку робочого часу допомоги по тимчасовій непрацездатності" від 03.09.2013 р. № 477/18/99-13

Грудень 21, 2014 0 By admin

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.09.2013 р. № 477/18/99-13

Про обчислення при підсумованому обліку робочого часу допомоги по тимчасовій непрацездатності

Департамент соціального страхування та партнерства разом з виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянули ваше звернення до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності та повідомляємо наступне.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок).

Відповідно до пунктів 3,4 Порядку розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Згідно з пунктом 7 Порядку середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (в тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно із пунктами 14 та 16 Порядку середньоденна (середньогодинна) заробітна плата для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у розрахунковому періоді.

Пунктом 20 Порядку передбачено, що сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за перших п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).

Враховуючи зазначене та норми п. 5.1 Умов оплат праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерством охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519, при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності лікарям, які чергують на дому, враховується час, який вони відпрацювали за встановленою нормою робочого часу (за робочий день), фактично відпрацьовані на виклик години під час чергування вдома та години чергування вдома в половинному розмірі, якщо викликів не було.

Директор Департаменту

соціального страхування та партнерства                                              О. Постоюк