Лист Міністерства праці та соціальної політики України "Про оплату лікарняного при неповному робочому часі" від 17.09.2009 р. № 262/18/99-09

Грудень 21, 2014 0 By admin

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.09.2009 р. № 262/18/99-09

Про оплату лікарняного при неповному робочому часі

У Департаменті соціального партнерства і загальнообов’язкового державного соціального страхування Мінпраці розглянуто <…> лист щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати листків непрацездатності при переході підприємства на неповний робочий час.

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, з урахуванням змін.

Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) на деяких роботах, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримано встановлену для відповідної категорії працівників щоденну або щотижневу тривалість робочого часу, допускається, за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації, запровадження підсумованого обліку робочого часу.

У разі застосування підсумованого обліку робочого часу тривалість робочого часу за обліковий період не може перевищувати норму робочого часу, тобто 40 годин на тиждень (ст. 50, 51 КЗпП України). Таким чином, оплата праці проводиться за результатами роботи в обліковому періоді, у якому в середньому реалізується встановлена трудовим законодавством тривалість робочого дня (робочого тижня). Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства для кожної категорії працівників. Він може встановлюватись у розрахунку на місяць, квартал, півріччя, рік і охоплювати як робочий час, так і години роботи у святкові, неробочі та вихідні дні. При цьому щоденна або щотижнева тривалість робочого часу може в певних межах відхилятися від норми годин робочого дня (тижня).

Чинним законодавством не передбачено встановлювати єдину норму тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути відмінною залежно від того, який робочий тиждень встановлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях рішення щодо встановлення норми тривалості робочого часу на рік приймається самостійно за умови дотримання вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП України.

Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня, семигодинного робочого дня (чи відповідно скороченого робочого дня) з урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів – на 1 годину.

У порядку, встановленому у колективному договорі, норма робочого часу за обліковий період може визначатися за графіком п’ятиденного робочого тижня. Враховуючи те, що при п’ятиденному робочому тижні КЗпП України не передбачає встановлення конкретної тривалості щоденної роботи, норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення часу тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем п’ятиденного робочого тижня, що припадають на цей період, з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів.

У табелі обліку використання робочого часу, який подається у бухгалтерію для нарахування заробітної плати, робляться відмітки про фактично відпрацьований працівниками час.

На підставі листка непрацездатності у табелі відмічаються дні (зміни), у які працівник хворів. Відповідно оплата праці має здійснюватися згідно з графіком роботи за відпрацьовані робочі дні (години).

Якщо у вас для працівників установлено підсумований облік робочого часу, кількість робочих годин розраховують виходячи з графіка роботи цих працівників.

При цьому розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яка виплачується з шостого дня непрацездатності, та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюється згідно з п. 15, 16 Порядку виходячи із середньогодинної заробітної плати за відпрацьований час у розрахунковому періоді, яка обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих робочих годин у розрахунковому періоді. Листок непрацездатності оплачується за робочі години згідно з графіком змінності працівника, пропущені у зв’язку з хворобою.

Якщо облік робочого часу працівників ведеться в днях, розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється згідно з п. 14 Порядку виходячи із середньоденної заробітної плати за відпрацьований час у розрахунковому періоді, яка обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді. Листок непрацездатності оплачується за робочі дні, пропущені у зв’язку з хворобою, згідно з графіком роботи працівників.

Заступник директора Департаменту

соціального партнерства і

загальнообов’язкового державного

соціального страхування                                                                                     О. Постоюк