Лист Міністерства фінансів України "Щодо сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я, розташованих у населених пунктах, що не контролюються українською владою" від 28.11.2014 р. № 31-04320-13-3-11/30017

Грудень 25, 2014 0 By admin

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.11.2014 р. № 31-04320-13-3-11/30017

Щодо сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, розташованих у населених пунктах, що не контролюються українською владою

Міністерством фінансів спільно із Державною казначейською службою розглянуто листи Федерації професійних спілок України від 03.11.2014 року № 05/01-16/1332 та Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я від 04.11.2014 року № 05-134 щодо внесення змін до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 22.12.2011 року № 1691 (далі – Порядок № 1691), та повідомляється.

З метою сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, розташованих у населених пунктах, які не контролюються українською владою, Донецькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я пропонується внести зміни до Порядку № 1691 та, як виняток, передбачити самостійну «перереєстрацію» і «зворотну перереєстрацію» органами Державної казначейської служби (далі – Казначейство) в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі – Єдиний реєстр) у разі простою органів Казначейства і незмінної юридичної адреси розпорядника та/або одержувача бюджетних коштів, які знаходяться у населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Постановою Уряду від 07.11.2014 року № 595 затверджено Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей.

Відповідно до зазначеного порядку у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, зокрема, видатки з державного бюджету здійснюються лише після повернення згаданої території під контроль органів державної влади.

Переміщення установи на контрольовану територію, а також її функціонування на цій території здійснюється за рішенням органу вищого рівня (у разі переміщення органу місцевого самоврядування – за рішенням відповідної місцевої ради).

При цьому, відповідно до пункту 11 вищезазначеного порядку, установи, які переміщені на контрольовану територію, відкривають рахунки в органах Казначейства за місцезнаходженням у порядку, встановленому законодавством.

В свою чергу, згідно із Бюджетним кодексом України головний розпорядник бюджетних коштів, зокрема, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, а також визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування Єдиного реєстру.

Основні положення про формування мережі розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів та здійснення розрахунково-касового обслуговування визначено наказами Мінфіну від 24.12.2012 року № 1407, від 23.08.2012 року № 938 та від 22.06.2012 року № 758 відповідно.

Враховуючи зазначене, для забезпечення обслуговування в органах Казначейства закладів охорони здоров’я, розташованих в населених пунктах Донецької області, які на даний час не контролюються українською владою, необхідним є забезпечення виконання положень законодавства, в тому числі, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей».

Перший заступник
Міністра фінансів                                                                                                               І. Уманський