Коли юрособу можуть позбавити статусу платника ПДВ через відсутність за місцезнаходженням

Листопад 26, 2015 0 By admin

(коментар до листа ДФСУ від 21.09.2015 р. № 2419/2/99-99-11-02-02-10)

Суть питання. У 2015 році поширеними є ситуації сумнівного присвоєння платникам ПДВ стану 9 «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням» у Єдиному банку даних про платників податків — юридичних осіб (далі — Єдиний банк даних). Унаслідок цього виникають проблеми, пов’язані з:

• реєстрацією податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН;
• поданням податкової звітності;
• анулюванням ПДВшної реєстрації.

У зв’язку з цим до ДФС України був направлений депутатський запит, у якому, зокрема, зазначалися такі запитання: 

1. Чи є стан 9 підставою для позбавлення статусу платника ПДВ і  відмови в реєстрації податкових накладних?

2. Чи є акт про відсутність юрособи за місцезнаходженням або довідка про неможливість вручення документа платнику податків без запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) про відсутність юрособи за вказаним місцезнаходженням підставою для:

• відмови платнику податків у реєстрації платником ПДВ;
• анулювання ПДВшної реєстрації;
• відмови в реєстрації податкових накладних у ЄРПН?

Відповідь податківців. У листі контролери коротко розповіли про обмін інформацією між ЄДР і відомчими реєстрами ДФС і порядок анулювання реєстрації платника ПДВ. Водночас податківці дійшли таких висновків:

1. Контролюючий орган може прийняти рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у разі, якщо в ЄДР є запис про відсутність юрособи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юрособу (пп. «ж» п. 184.1 ПКУ).

2. Акт про відсутність юрособи за місцезнаходженням або Довідка про неможливість вручення документа платнику податків без запису в ЄДР про відсутність юрособи за вказаним її місцезнаходженням не є підставою для відмови в реєстрації податкових накладних у ЄРПН.

Коментар редакції. Схожі запити надходили податківцям і раніше, але досі чіткої відповіді на проблемні запитання надано не було (наприклад, лист ГУ ДФС у Київській області від 23.02.2015 р. № 565/10/10-36-11-01-10, лист ДФС  від 01.07.2015 р. № 1723/2/99-99-11-02-02-10). Але в зазначеному випадку податківці дійшли чітких і обґрунтованих висновків.

По-перше, стан 9 у Єдиному банку даних не є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ.

Анулювання ПДВшної реєстрації здійснюється лише на підставі відповідного запису в ЄДР про відсутність юрособи за її місцезнаходженням або про відсутність підтвердження відомостей про юрособу (пп. «ж» п. 184.1 ПКУ). А щоб внести такий запис до ЄДР і прийняти рішення про анулювання ПДВшної реєстрації має бути дотримана така процедура:

1. Податкова перевіряє місцезнаходження платника ПДВ. За результатами перевірки контролери складають акт перевірки місцезнаходження платника податків (п.п. 12.1 і 12.2 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р № 1558, далі — Порядок № 1588).

2. У разі якщо Податкова встановлює відсутність платника податків за його місцезнаходженням, проводиться робота зі з’ясування фактичного місцерозташування платника податків, відповідальних і пов’язаних осіб.

За умови, якщо платнику податків неможливо вручити довідку, свідоцтво, лист або будь-який інший документ, надісланий контролюючим органом, через відсутність платника податків за місцезнаходженням, замість акта перевірки місцезнаходження платника податківконтролери оформлюють довідку про неможливість вручення документа платнику податків. У ній податківці зазначають причини й додають відповідні документи (за наявності). Заміна акта довідкою не здійснюється, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта.

3. Підрозділ Податкової, який з’ясував факт відсутності платника ПДВ за місцезнаходженням, готує й передає підрозділам Податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження юрособи за встановленою формою (п. 12.4 р. XII Порядку № 1588).

4. Підрозділи Податкової міліції здійснюють заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження юрособи. У разі підтвердження  Податковою міліцією відсутності «розшукуваної» особи за місцезнаходженням або встановлення, що фактичне місцезнаходження юрособи не відповідає зареєстрованому, керівник (заступник керівника) контролюючого органу протягом 3-х робочих днів приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПП для вжиття заходів, передбачених ч. 12 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, далі — Закон про держреєстрацію (п. 12.5 р. XII Порядку № 1588).

Водночас про надсилання зазначеного вище повідомлення до Єдиного банку даних, що ведеться згідно з п. 191.9 ПКУ, вносяться дані про встановлення стану 9 — «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням». Тобто стан 9 — це лише повідомлення податківцями держреєстратора стосовно того, що підрозділ Податкової й Податкова міліція не змогли знайти платника.

5. Після отримання від податківців повідомлення державний реєстратор надсилає поштоюпротягом 5-ти робочих днів юрособі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки (ч. 12 ст. 19 Закону про держреєстрацію).

6. Якщо протягом місяця після відправки повідомлення юрособа НЕ подає реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юрособу, державний реєстратор уносить до ЄДР запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей(ч. 14 ст. 19 Закону про держреєстрацію).

7. За наявності запису про відсутність юридичної особи чи фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) у ЄДР податківці приймають рішення про анулювання його реєстрації платником ПДВ. Рішення контролюючий орган оформлює за формою № 6-РПДВ і складає в 2-х примірниках. І тільки з дати підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ керівником контролюючого органу воно набирає чинності (п.п. 5.5 і 5.6 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130, далі — Положення № 1130).

Підсумуємо

Для анулювання реєстрації платника ПДВ у зв’язку з відсутністю особи за місцезнаходженням пошук такої особи здійснює підрозділ Податкової, Податкова міліція, держреєстратор. І лише за умови, якщо такі пошуки будуть безрезультатними й держреєстратор внесе відповідний запис у ЄДР, контролюючий орган може позбавити юрособу статусу платника ПДВ.
Водночас ані акт перевірки місцезнаходження платника податків, ані довідка про неможливість вручення документа платнику податків, ані присвоєння стану 9 у Єдиному банку даних НЕ Є ПІДСТАВАМИ для анулювання ПДВшної реєстрації БЕЗ відповідного ЗАПИСУ В ЄДР.

По-друге, вичерпний перелік причин для відмови в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН визначений п. 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246 (далі —Порядок № 1246). Тобто в інших випадках відмовляти в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН контролери не мають права.

Отже, відмовити платнику ПДВ у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування можуть у таких випадках (п. 9 Порядку № 1246):

• у разі наявності помилок під час заповнення податкової накладної/розрахунку коригування;
• у разі відсутності в ЄРПН відомостей, що містяться в податковій накладній, яка коригується;
• у разі реєстрації податкової накладної й/чи розрахунку коригування з такими самими реквізитами;
• у разі порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ПКУ (для податкових накладних і/або розрахунків коригування, які реєструються після 1 липня 2015 року);
• у разі порушення вимог, установлених п. 201.1 і/або 192.1  ПКУ (дотримання умов накладення ЕЦП, порядку реєстрації розрахунків коригування).

Отже, наголошуємо: ані акт перевірки місця знаходження платника податків, ані довідка про неможливість вручення документа платнику податків, ані присвоєння стану 9 у Єдиному банку даних не є підставами для відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Богдан ПІДЦЕРКОВНИЙ,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»