КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРЯТИ І ЗА ПЕРІОД, БІЛЬШИЙ НІЖ 1095 ДНІВ, АЛЕ САНКЦІЇ — НЕ БІЛЬШ НІЖ ЧЕРЕЗ РІК З ДНЯ ПОРУШЕННЯ

Січень 25, 2013 0 By admin

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРЯТИ І ЗА ПЕРІОД, БІЛЬШИЙ НІЖ 1095 ДНІВ, АЛЕ САНКЦІЇ — НЕ БІЛЬШ НІЖ ЧЕРЕЗ РІК З ДНЯ ПОРУШЕННЯ

На підприємстві провадиться перевірка касових операцій за 2010 рік. Чи мають право податкові органи застосувати штрафні санкції у 2012 році за порушення, допущені у 2010 році? За який період вони мають право перевіряти касові операції?

За ПКУ перевірка касових операцій загалом охоплює як перевірку порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, так і дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки в межах компетенції органів ДПС (фактичні перевірки за ПКУ, а також планові та позапланові за статтями 15, 16 Закону про РРО).
Тут ми не торкатимемося питання мети і процедури проведення таких перевірок(про це див. в «ДК» №50/2012), лише зупинимося на періодах проведення перевірок та дотримання строків давності при застосуванні штрафних санкцій.
Отже, контроль за додержанням госпсуб’єктами порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Закону про РРО здійснюють органи ДПС України в порядку, встановленому статтями 15, 16 Закону про РРО та ст. 82 ПКУ. Закон про РРО не визначає можливий період проведення перевірки та не обмежує його конкретними строками. Але, зважаючи на ПКУ, перевірка органами ДПС порядку здійснення готівкових розрахунків може бути проведена за період, який виходить за межі 1095 днів. Наразі ми говоримо не лише про перевірку щодо РРО, а про перевірку касових операцій, а саме належне оформлення касових ордерів, видаткових відомостей, розрахункових документів, документів за операціями із застосуванням платіжних карток, інших касових документів, складення яких передбачено п. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637.
Відповідальність за порушення регулювання обігу готівки, здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій встановлена розділом V Законом про РРО та ст. 1 Указу №4361.

1 Указ Президента від 12.06.95 р. №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Судова практика на сьогодні також погоджується з можливістю проведення перевірки за зазначеними касовими операціями і за період, що виходить за межі 1095 днів. При цьому вважається, що штрафи за такі порушення є адміністративно-господарськими санкціями та мають бути застосовані із дотриманням строків, установлених у ст. 250 ГКУ, тобто не пізніше шести місяців з дня виявлення порушення і не пізніше року з дня його вчинення. Наведемо приклади.
Приклад 1 За результатами проведеної перевірки податковим органом застосований штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки відповідно до ст. 1 Указу №436 за виявлене порушення: видаткові касові ордери, якими оформлювалася у лютому та квітні 2009 року видача готівки фізособі, підписані не одержувачем цих коштів, а касиром ТОВ без вказівки на видану йому довіреність про отримання коштів. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій датоване 25.11.2010 р.

Рішення про застосування санкцій є неправомірним — штрафи за порушення касової дисципліни застосовуються не пізніше року з дати складення ВКО (Постанова ВАСУ від 08.08.2012 р. №К/9991/18606/12) з врахуванням строків, встановлених ст. 250 ГКУ.

Приклад 2 Проведеною перевіркою за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу в належному СГД оптовому складі виявлено порушення вимог п. 5, п. 9 ст. 3 Закону про РРО, а саме: у 2005 році СГД не забезпечено зберігання фіскальних звітних чеків у КОРО, порушено порядок використання РК. Штрафні санкції застосовано у 2007 році.

Рішення скасоване, оскільки застосування відповідальності відбулося поза строком, установленим ст. 250 ГКУ (Ухвала ВАСУ від 12.10.2010 р. №К-11305/08).

Приклад 3 Органом ДПС виявлено порушення СГД пунктів 9, 10, 13 статті 3 Закону про РРО, а саме — незабезпечення зберігання в КОРО фіскальних звітних чеків, незабезпечення друку та зберігання контрольних стрічок за період роботи з 06.09.2005 р. до 09.09.2005 р. Рішення про застосування штрафних санкцій винесено 30.05.2007 р.

Незважаючи на те що СГД зобов’язаний друкувати на РРО контрольні стрічки і забезпечувати їх зберіга

ння протягом трьох років, штрафні санкції застосовані поза межами визначеного ст. 250 ГКУ гранично допустимого строку (Постанова ВАСУ від 10.01.2012 р. К-25320/09).

Приклад 4 До СГД після перевірки застосовані штрафні санкції згідно з пп. 3, 4 ст. 17 Закону про РРО за такі порушення: за невикористання при здійсненні розрахункових операцій РК, порушення встановленого порядку її використання, незберігання розрахункових книжок протягом установленого терміну, а також за невиконання щоденного друку фіскального чека(ів). Рішення про застосування санкцій винесено 04.12.2007 р. Штраф підприємством добровільно не сплачений, стягується примусово через суд.

Рішення про застосування штрафу, передбаченого ст. 17 Закону про РРО, має бути прийнято не пізніше року з дня вчинення порушення (ст. 250 ГКУ). Водночас звернення контролюючого органу до суду з позовом про стягнення таких санкцій у разі відмови СГД від їх добровільної сплати повинно бути в межах строків звернення до суду — в межах шестимісячного терміну після закінчення строків для його добровільної сплати (Постанова ВСУ від 10.07.2012 р. №21-147а12).
Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»