Індексація зарплати за березень 2016 року: практичні ситуації

Березень 23, 2016 4 By admin

Із 1 січня 2016 року підвищено поріг індексації до 103%. Індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) у січні 2016 року становив 100,9%, і тому коефіцієнти індексації не змінюються вже 3 місяці поспіль. Але у зв’язку з тим, що змінилися порядок і правила проведення індексації, постає чимало питань щодо їх застосування

Нові правила проведення індексації, запроваджені постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — Постанова № 1013), запрацювали з грудня 2015 року. Про них детально розповідається в матеріалі «Із 1 грудня 2015 року діє новий порядок індексації зарплати й інших доходів». Про те, як застосувати нові правила індексації на практиці, ішлося в матеріалах  «Індексація зарплати в грудні 2015 року: практичні ситуації» та «Як проводити індексацію в січні 2016 року».

Нагадаємо основні правила проведення індексації.

1. У місяці, у якому відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок), ІСЦ приймають за 1% або 100%, а для подальшої індексації ІСЦ обчислюють наростаючим підсумком із наступного місяця після місяця такого підвищення (абз.абз. 1 і 2 п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 далі — Порядок № 1078).

2. Якщо сума підвищення більша за суму можливої індексації в місяці  підвищення, то виплату індексації припиняють, якщо менша — визначають індексацію як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення (абз.абз. 3 і 4 п. 5 Порядку № 1078).

3. У місяці підвищення посадових окладів (тарифних ставок) суму зростання зарплати визначають з урахуванням усіх виплат, що не мають разового характеру (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078). Водночас суму підвищення зарплати визначають виходячи з умов роботи в місяці підвищення посадових окладів (тарифних ставок). На те, що порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою індексації має здійснюватися в умовах місяця, у якому відбулося таке підвищення, указує Мінсоцполітики в листі від 20.11.2015 р.  № 308/10/136-15.

4. Для новоприйнятих, переведених працівників, а також тих, що приступили до роботи після тривалої відпустки (по догляду за дитиною до трьох або шести років, відпустки без збереження зарплати згідно зі ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.№ 504/96-ВР), ІСЦ обчислюють із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник (п. 102 Порядку № 1078).

5. У разі роботи на умовах неповного робочого часу чи відпрацювання неповного робочого місяця (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, інші випадки збереження середнього заробітку, прогули, відпустка без збереження зарплати) суму індексації визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Далі розглянемо ситуації, котрі виникають на практиці під час проведення  індексації зарплати, використовуючи роз’яснення Мінсоцполітики, що не втратили своєї актуальності.

Працівника перевели на неповний робочий час або навпаки

Останнім часом доволі часто практикується переведення працівників на умови неповного робочого часу на певний період у зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва чи реалізації, а потім знову — на умови повної зайнятості. Інколи з проханням про зміну умов зайнятості звертаються й самі працівники. Як бути в таких випадках із нарахуванням індексації?

Ситуація 1

Останнє підвищення зарплати було на підприємстві в січні 2015 року. Посадовий оклад працівника було встановлено в розмірі 4600 грн, йому нараховували індексацію виходячи з базового місяця — січня 2015 року. Із 14 березня 2016 року працівника перевели на умови неповного робочого часу (на 0,5 ставки). Як проводити індексацію зарплати в березні 2016 року?

У цьому разі з 14.03.2016 р. слід застосовувати норму абз. 7 п. 4 Порядку № 1078 щодо визначення суми індексації пропорційно відпрацьованому часу.

Якщо останнє підвищення зарплати було в січні 2015 року, то в березні 2016 року ІСЦ становить 38%. Сума  можливої індексації за повний відпрацьований місяць мала б становити:

1378 грн х 38% = 523,64 грн.

Однак у цьому місяці працівник трудився 8 р.дн. на умовах повного робочого часу, а 14 р.дн. — на 0,5 ставки, тому сума індексації за березень 2016 року складається із 2-х частин:

(523,64 грн : 22 р.дн.) х 8 р.дн. +  ((523,64 грн х 0,5) : 22 р.дн.) х 14 р.дн. = 357,02 грн.

Ситуація 2

Працівник із жовтня 2015 року трудився на 0,5 ставки, базовим місяцем був січень 2014 року. Посадовий оклад — 4800 грн, нараховували за фактично відпрацьований час 2400 грн, відповідно, пропорційно нараховували й суму індексації та виплачували щомісячну премію — 10%.

Із 1 березня 2016 року його перевели на повну зайнятість, і в цьому ж місяці йому підвищили посадовий оклад до 5500 грн. Як проводити індексацію зарплати в березні 2016 року?

Якщо працівника перевели на повну зайнятість й одночасно підвищили посадовий оклад, то порівняння слід проводити виходячи з умов оплати праці, установлених у місяці підвищення посадового окладу (у березні 2016 року). Тобто порівняння проводять із розрахунку умов повної зайнятості.

Так, Мінсоцполітики в листі від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12 зазначає:

  • якщо працівник трудився на 0,5 ставки, а потім перейшов на місячну норму часу та при цьому посадовий оклад (ставка) не збільшувався, то базовий місяць (нині — місяць підвищення) не змінюється;
  • якщо ж при переведенні працівника з 0,5 ставки на повну відбувається підвищення посадового окладу (ставки), то проводять порівняння суми підвищення зарплати й суми індексації з розрахунку за повний робочий час.

Сума можливої індексації в березні 2016 року (базовий місяць — січень 2014 року) становить:

1378 грн х 77,2% = 1063,82  грн.

Розрахунок суми підвищення зарплати проводимо виходячи з умов повної зайнятості, ураховуючи умови роботи в місяці підвищення й усі виплати, що не мають разового характеру (див. лист Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15).

Зарплата за березень 2016 року до підвищення посадового окладу (із розрахунку повної зайнятості) становить:

4800 грн + (4800 грн х 10%) = 5280 грн.

Зарплата за березень 2016 року після підвищення посадового окладу з розрахунку повної зайнятості) становить:

5500 грн + (5500 грн х 10%) = 6050 грн.

Сума підвищення зарплати в березні 2016 року (із розрахунку повної зайнятості) становить:

6050 грн – 5280 грн = 770 грн.

Суму належної в березні 2016 року індексації визначаємо як різницю між сумою індексації та сумою підвищення:

1063,82  грн – 770 грн = 293,82 грн.

Працівник у місяці підвищення окладу не відпрацював жодного дня

Ситуація, коли працівник у місяці підвищення окладу весь місяць був у щорічній відпустці, відпустці без збереження зарплати, на лікарняному, трапляється доволі часто. З одного боку, ми повинні перевірити, чи має працівник право на індексацію після підвищення зарплати. А з іншого — оскільки він не відпрацював жодного робочого дня в цьому місяці, то індексацію йому не нараховують.

У цьому випадку, незалежно від того, трудився працівник у місяці підвищення (у лютому 2016 року) чи ні, ми повинні визначити, чи є в нього право на індексацію після підвищення зарплати. Мінсоцполітики в листі від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12 наголошує: у разі якщо в місяці не відпрацьовано жодного робочого дня, сума індексації за такий місяць не виплачується, але в наступному вона буде виплачена в повному обсязі за умови повністю відпрацьованого місяця.

Ситуація 3

У лютому 2016 року підвищили посадовий оклад працівника з 4500 грн до 5000 грн, останнє підвищення зарплати було в грудні 2013 року. Окрім посадового окладу, працівнику нараховують щомісяця надбавку за інтенсивність — 30% посадового окладу й щомісячну премію в розмірі від 10% до 30%. У лютому 2016 року був установлений розмір премії — 20%. Але працівник частину місяця хворів, а решту — перебував у щорічній відпустці. Як розрахувати суму індексації в березні 2016 року, якщо працівник відпрацював 20 р.дн. із 22-х?

Сума можливої індексації в лютому 2016 року (базовий місяць — грудень 2013 року) становить:

1378 грн х 77,5% = 1067,95 грн.

Під час визначення суми зростання зарплати в місяці її підвищення враховуються всі виплати, що не мають разового характеру. Однак у разі, коли працівник у місяці підвищення посадового окладу весь цей місяць перебував у відпустці чи на лікарняному та фактично не отримував премії, то суму підвищення його зарплати визначають без її урахування (див. лист Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15).

Зарплата за лютий 2016 року до підвищення посадового окладу мала становити:

4500 грн + (4500 грн х 30%) = 5850 грн.

Зарплата за лютий 2016 року після підвищення посадового окладу повинна була становити:

5000 грн + (5000 грн х 30%) = 6500 грн.

Сума підвищення зарплати в лютому 2016 року (із розрахунку повної зайнятості) становить:

6500 грн – 5850 грн = 650 грн.

Відповідно до абз. 4 п. 5 Порядку № 1078, суму індексації визначають як різницю між сумою індексації та розміром підвищення:

1063,82 грн – 650 грн = 413,82 грн.

Однак виплати, котрі обчислюються із середньої зарплати (зокрема  лікарняні та відпускні), не належать до об’єктів індексації (абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

Зважаючи на те що в лютому 2016 року не відпрацьовано жодного робочого дня, то визначену суму індексації (413,82 грн) працівнику не нараховують. Починаючи з ІСЦ, за березень 2016 року рахуємо заново для такого працівника ІСЦ наростаючим підсумком.

У березні 2016 року працівнику мають нарахувати індексацію з розрахунку фактично відпрацьованого часу:

(413,82 грн : 22 р.дн.) х 20 р. дн. = 376,20 грн.

Нараховують фіксовану й поточну індексацію та підвищено посадовий оклад

Питання щодо визначення суми індексації, якщо працівнику виплачують одночасно фіксовану й поточну індексації, постають частенько. Крім того, у чинній редакції Порядку № 1078 таких термінів, як поточна і фіксована величина індексації, більше немає.

Ситуація 4

У березні 2016 року працівнику підвищили посадовий оклад із 5000 до 5400 грн, а також йому нараховують надбавку за інтенсивність праці в розмірі 30%. У липні 2015 року було визначено фіксовану величину індексації — 587 грн, базовим місяцем для проведення індексації став липень 2015 року. Як нарахувати індексацію в березні 2016 року?

Мінсоцполітики в листі від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15 зазначає: порівняння суми підвищення зарплати із сумою індексації під час визначення фіксованої суми індексації має здійснюватися в умовах місяця, у якому відбулося таке підвищення. Це роз’яснення лишається актуальним і нині, хоча й різницю між сумою індексації та сумою підвищення більше не називають фіксованою величиною індексації.

У березні 2016 року, якби не підвищувався посадовий оклад, у працівника було б право на виплату:

  • фіксованої величини індексації — у сумі 587 грн;
  • поточної індексації (базовий місяць — липень 2015 року):
    1378 грн х 2,9% = 39,96 грн.

Розмір підвищення зарплати визначаємо виходячи з умов оплати праці в березні 2016 року:

 (5400 грн + (5400 грн × 30%)) – (5000 грн + (5000 грн × 30%)) = 520 грн.

Суму належної індексації за березень 2016 року визначають як різницю між можливою сумою індексації та розміром підвищення:

(587 грн + 39,96 грн) – 520 грн = 106,96 грн.

Підвищення тарифної ставки, оплата нічних і надурочних годин

Як роз’яснює Мінсоцполітики в листі від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15, порівняння суми підвищення зарплати із сумою індексації для визначення суми індексації здійснюють в умовах місяця, у якому відбулося таке підвищення. Тобто для визначення розміру підвищення беруть посадовий оклад до підвищення й усі складові заробітної плати від цього окладу, у т.ч. розмір надбавок, доплат і премії, та посадовий оклад після підвищення й усі складові зарплати від цього окладу.

Якщо умови оплати праці передбачають оплату за надурочні години та за роботу в нічний час, то в разі підвищення посадового окладу відбувається і підвищення оплати за надурочні години та за роботу в нічний час. Тож таке підвищення враховується під час проведення індексації (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12). А ось оплата роботи в неробочі та святкові дні під час проведення індексації не враховується.

Ситуація 5

Сторож у березні 2016 року відпрацював 184 год. (при нормі робочого часу ― 175 год.), у т.ч. нічні ― 76 год., надурочні ― 9 год. Останнім базовим місяцем для проведення індексації був жовтень 2014 року, йому нараховували щомісяця поточну індексацію. Із 1 березня 2016 року тарифна ставка сторожа зросла з 2000 грн до 2300 грн.

Коефіцієнт індексації (базовий місяць — жовтень 2014 року) — 49,3%. Сума можливої індексації в березні 2016 року мала становити:

1378 грн х 49,3% = 679,35 грн.

Наведімо в таблиці розрахунок розміру підвищення зарплати сторожа в березні 2016 року, виходячи з умов роботи в цьому місяці, тобто з урахуванням відпрацьованого часу.

Таблиця

Порядок визначення підвищення зарплати сторожа в березні 2016 року

Складові зарплати
Розрахунок суми зарплати
Розрахунок суми підвищення, грн
до підвищення
після підвищення
Тарифна ставка, грн
2000
2300
356,77
(2736,25 грн – 2379,48 грн)
Норма робочих годин
175 год.
175 год.
Годинна тарифна ставка, грн
11,43 грн
(2000 грн : 175 год.)
13,14 грн
(2300 грн : 175 год.)
Нарахована зарплата:
― за відпрацьовані 175 год. у межах норми часу
2000,00
2300,00
― доплата за роботу в нічний час (76 год.), грн
173,74 грн
((11,43 грн х 20%) х 76 год.)
199,73 грн
((13,14 грн х 20%) х 76 год.)
― оплата надурочних годин
(184 год. – 175 год. = 9 год.)
205,74 грн
((11,43 грн х 2) х 9 год.)
236,52 грн
((13,14 грн х 2) х 9 год.)
Усього, зарплата
2379,48 грн
(2000 грн + 173,74 грн + 205,74 грн)
2736,25 грн
(2300 грн + 199,73 грн + 236,52 грн)

Оскільки сума підвищення зарплати менша за суму можливої індексації, то суму індексації визначають як різницю між сумою індексації та підвищення:

679,35 грн – 356,77 грн = 322,58 грн.

Починаючи з березня 2016 року індексацію виплачують у визначеній сумі (323,50 грн) до чергового підвищення тарифної ставки сторожа чи виникнення права на поточну індексацію.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт