Індексація зарплати по-новому з грудня 2015 р.

Грудень 22, 2015 1 By admin

Урядовці поклали під ялинку бухгалтерам-зарплатникам оновлення до Порядку індексації (див. стор. 11), який запропонували застосовувати вже з 01.12.15 р. Новацій у ньому чимало. Із огляду на те, що грудневі зарплати багато хто з бухгалтерів планує нарахувати та виплатити працівникам до кінця місяця, ми терміново підготували цей розгорнутий коментар. Відразу хочемо вас заспокоїти, зміни хоч і досить кардинальні, упевнені, тепер індексувати зарплату буде набагато легше. Хоча все, що ми говоритимемо, стосується, зокрема, і бюджетників, на додаток їм радимо звернути увагу на коментар на стор. 20, адже постановою № 1013 і для них передбачено спецправила підвищення доходу в грудні 2015 р. Це зроблено, аби ввійти в 2016 бюджетний рік із зарплатами без індексації та почати все, як то кажуть, із білого аркуша.

ЯКИХ НОВИХ ПРАВИЛ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРПЛАТИ ТРЕБА ДОТРИМУВАТИСЯ

Головна новація, яку принесла постанова № 1013, полягає в тому, що базовим для індексації зарплати буде місяць, у якому підвищували ОКЛАД (ТАРИФНУ СТАВКУ) ЗА ПОСАДОЮ. Тобто базовий місяць тепер не залежатиме від встановлення чи підвищення інших зарплатних складових (надбавок,доплат, премій тощо).

У разі зростання заробітної плати за рахунок таких складових без підвищення тарифних ставок (окладів) суму індексації не зменшуватимуть на розмір такого зростання зарплати. Але їх ураховуватимуть, коли відбуватиметься підвищення тарифної ставки (окладу) з одночасним зростанням інших складових, які не мають разового характеру (див. приклад 2).

Тож, за задумом урядовців, усім працівникам, які обіймають на підприємстві одну посаду з однаковим окладом, мали би нараховувати однакову індексацію незалежно від дати, коли працівника прийнято на таку посаду.

Вони навіть закріпили в п. 102 Порядку індексації спецправило, за яким індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюють із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник. Тобто базовим місяцем і тут названо місяць підвищення тарифної ставки (окладу). Це правило стосується:

— новоприйнятих працівників;

— працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, зокрема, у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці в разі продовження такими працівниками роботи;

— працівників, яких переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або іншу місцевість;

— працівників, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— працівників, які використали відпустку без збереження заробітної плати, передбачену законодавством про відпустки (швидше за все, ідеться про відпустки для догляду за дитиною до 6-ти або 16-ти років за ст. 25 Закону про відпустки).

Тож, наразі в Порядку індексації немає інших положень для визначення базового місяця при індексації зарплати. Водночас постає питання: яким буде базовий місяць для індексації зарплати співробітників, які працювали на підприємстві до 1 грудня 2015 р. і продовжують працювати?

Тут ми виходимо з позиції ст. 58 Конституції України, яка передбачає: нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тому, на наше переконання, визначаючи розмір індексації з грудня 2015 року, слід орієнтуватися на таке:

1) базовим має бути місяць підвищення тарифної ставки (окладу) (нове єдине правило) — якщо в грудні 2015 р. чи пізніше було підвищено тарифну ставку (оклад) за посадою, яку обіймає працівник або коли працівника прийнято на роботу з 1 грудня 2015 р. Зокрема, коли працівника буде прийнято на щойно створену посаду — базовим буде місяць її введення в штатний розпис підприємства;

2) старі базові місяці лишаємо незмінними — коли в грудні 2015 р. і пізніше тарифну ставку (оклад) не підвищували. Тобто, як і раніше, орієнтуємося (обирають найпізнішій із таких місяців):

— або на місяць, у якому фізособі востаннє підвищували зарплату (тарифну ставку, оклад, відрядні розцінки) або ввели (підвищили) постійну надбавку, премію, доплату чи іншу постійну виплату, зокрема через підвищення мін-зарплати;

— або на місяць прийняття на роботу (для осіб, працевлаштованих до червня 2012 р.);

— або на місяць, який передує місяцю прийняття співробітника на роботу (для працівників, прийнятих у червні 2012 р. і пізніше).

Щоправда, такий підхід Уряду буде дещо несправедливим стосовно працівників, які вже працюють на підприємстві, порівняно з новоприйнятими на такі само посади колегами (див. приклад 1).

Приклад  1

За штатним розписом підприємства передбачено 4 продавців продовольчих товарів з окладом 3000 грн (установлено з 01.01.14 р.). Але фактично до грудня 2015 р. на цій посаді працювало троє осіб: одного працівника прийняли на роботу в лютому 2014 р., другого — у серпні 2014 р., третього у жовтні 2015 р Базовими для індексації для них є січень 2014 р., липень 2014 р. та вересень 2015 р. відповідно.

У грудні 2015 р. беруть на роботу 4-го продавця. Оклад при цьому не змінюється.

Отже, у грудні 2015 р. зарплати таких спів робітників будемо індексувати за різними індексами:

— першого — 74,6% (сума індексації в разі повністю відпрацьованого місяця — 1027,99 грн (1378 грн х 74.6%));

— другого — 56,2% (індексація — 774,44 грн (1378 грн х 56,2%));

— третього — 0% (індексація — 0 грн).

А ось у тільки-но прийнятого на роботу продавця сума індексації становитиме 1027,99 грн  (адже базовим буде січень 2014 р. — місяць, коли востаннє підвищували оклад за цією посадою). То де ж справедливість?

Виходом із ситуації має стати перегляд у грудні 2015 р. посадових окладів (тарифних ставок) працівників із тим, аби перекрити суми індексацій і почати її обчислення з січня 2016 р. із білого аркуша. Звісно, ми розуміємо, що не всі можуть дозволити собі таке. Однак це дозволить вирівняти ситуацію і нараховувати всім працівникам індексацію за єдиним індексом (якщо підвищити оклади всіх без виключення працівників). Утім і для тих, хто не може так вчинити, вихід є. Достатньо збільшити в грудні всі оклади (тарифні ставки) на невеличку суму із тим, аби обнулити базовий місяць. Але тоді доведеться згадати про фіксовану індексацію. Про неї — далі.

Отже, ще один важливий нюанс: фіксована індексація нікуди не поділася (ми так називатимемо її для зручності, хоча такого терміна в Порядку індексації немає). У тому самому п. 5 Порядку індексації передбачено: коли розмір підвищення грошового доходу (тут ураховуємо загальну суму підвищення тарифної ставки разом зі збільшенням усіх інших постійних зарплатних виплат) не перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення доходу (читайте збільшення тарифної ставки), суму індексації в цьому місяці визначають з урахуванням розміру підвищення доходу. Її розраховують як різницю між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

При цьому з додатка 4 до Порядку індексації зникли приклади нарахування такої фіксованої індексації, а також нічого не сказано про те, як бути з індексацією в наступних місяцях і як сума фіксованої індексації впливатиме на подальші розрахунки з працівником (особливо в разі наступних підвищень тарифних ставок).

Щоправда, в останньому абзаці п. 5 Порядку індексації прописали доволі цікаву норму. За нею працівникам госпрозрахункових підприємств підвищення зарплати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції мають провадити в порядку, визначеному в колдоговорах, але не нижче норм, визначених Законом України “Про індексацію грошових доходів населення” та Порядком індексації.

Приклад 2

Тут звертаємо увагу на ст. 97 КЗпП. За нею підприємства самостійно визначають форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. І Порядок індексації не повинен установлювати, наскільки часто та в якому розмірі роботодавець мусить підвищувати зарплату.

Тож пропонуємо такий порядок обчислення зарплати в разі виникнення фіксованої індексації (див. приклад 2). До речі, в усних розмовах спеціалісти Мінсоцполітики України підтвердили наші міркування.

Зарплата працівника за листопад 2015 р. становила:

— оклад — 4000 грн;

— щомісячна премія (25% від окладу) — 1000 грн;

індексація (базовий місяць — січень 2014 р.) 1027,99 грн (1378 грн х 74,6% ).

Усього: 6027,99 грн.

У грудні 2015 р. підвищили оклад на 600 грн.

Визначаємо суму підвищення:

(4600 грн + 4600 грн х 25%) – (4000 грн + 4000 грн х 25%) = 750,00 грн.

Сума можливої індексації в грудні 2015 р. така сама, як і сума індексації за листопад — 1027,99 грн.

З огляду на те що 1027,99 грн > 750 грн, обчислюємо фіксовану індексацію:

1027,99 грн – 750 грн = 277,99 грн.

Тоді зарплата працівника за грудень 2015 р. буде такою самою, як і в листопаді (6027,99 грн), але складатиметься з окладу (4600 грн). премії (1150 грн) та індексації (277,99 грн). Грудень стане новим базовим місяцем.

Припустимо, що індекс для індексації з’явиться в березні 2016р. (становитиме умовно 2%).

Тоді в січні та лютому заробіток працівника лишатиметься на грудневому рівні, а в березні мусимо нарахувати додатково 2% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 27,56 грн (1378 грн (умовно) х 2%).Тоді загальна сума індексації за цей місяць дорівнюватиме 305,55 грн (277,99 грн + 27,56 грн).

Зарплата за березень — 6055,55 грн (4600 грн + 1150 грн + 305,55 грн).

У квітні 2016 р. керівництво знову піднімає оклад за посадою на 200 грн.

Зважаючи на норми оновленого Порядку індексації, констатуємо, що зарплата працівника в цьому випадку, порівняно з березнем (коли вона зросла), не зміниться (звісно, за умови що у квітні індекс для індексації буде такий самий — 2%). Хоч ми й назвали індексацію фіксованою, у порядку йдеться лише про індексацію, отже, у разі підвищення окладу ми порівнюємо суму підвищення з можливою сумою індексації за такий місяць (а вона складається із фіксованої та поточної). Суму індексації в цьому випадку знову “з’їсть” підвищення, і буде встановлено новий базовий місяць.

За даними з нашого прикладу маємо таку картину:

— сума можливої індексації за квітень 2016 р. — 305,55 грн;

— сума підвищення — 250 грн (4800 грн + 4800 грн х 25% – 4600 грн – 4600 грн х 25%);

— сума фіксованої індексації:

305,55 грн – 250 грн = 55,55 грн.

За раніше діючими правилами сума фіксованої індексації у квітні 2016 р. і надалі дорівнювала б 277,99 грн, адже сума підвищення не перекрила її розміру.

За нинішніх постулатів зарплата працівника за квітень буде такою самою, як і в березні:

4800 грн (оклад) + 4800 грн х 25% (премія) + 55.55 грн (індексація) = 6055,55 грн.

Звісно, сподіваємося на якнайшвидші письмові пояснення від Мінсоцполітики. Але принаймні поки що. з огляду на норми Порядку індексації, вбачаємо саме такий підхід.

ІНДЕКСАЦІЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧИМ ШЛЯХОМ ЧИ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ

Трансформували в Порядку індексації й норми щодо індексації зарплати, яку підвищують випереджаючим шляхом. Але тут тепер головує не місяць підвищення, а те. на скільки зросла зарплата. Водночас сума підвищення, за задумом урядовців, — не збільшення окладу, а своєрідна доплата працівнику (п. 5 Порядку індексації та додаток 5 до нього).

Утім Порядок індексації передбачає постійний щомісячний контроль за сумами можливої індексації. тож навряд чи індексація випереджаючим шляхом набуде популярності серед бухгалтерів.

Тут уже краще збільшити оклад працівника й установити новий базовий місяць або вдатися до щомісячного збільшення окладу (про це — далі).

ЧИ МОЖНА УНИКАТИ ІНДЕКСАЦІЇ, ПІДВИЩУЮЧИ ОКЛАДИ НА 1 ГРН

Так, це можливо, адже базовим місяцем буде місяць підвищення окладу (тарифної ставки). Звісно, для застосування такого методу ліпше спочатку підвищити оклади, для того аби в працівників не було ні поточної, ні фіксованої індексації (тобто на суму, більшу за можливу індексацію в місяці підвищення).

Звісно, вас може дещо збентежити останній абзац п. 5 Порядку індексації, але, як ми вже підкреслили вище, Кабмін не може втручатися в порядок визначення розмірів зарплати на госпрозрахункових підприємствах.

ЯК ІНДЕКСУВАТИМУТЬ ПЕНСІЇ ТА ВИПЛАТИ БЕЗРОБІТНИМ

Хоча п. 10¹ Порядку індексації переписали наново, у визначенні базового місяця для пенсій змін немає. Індекс споживчих цін ви значитимуть починаючи з місяця, у якому при значено пенсію (тож базовим залишається місяць, який передує місяцю її призначення) Надалі базовий місяць змінюватиметься, якщо відбудеться підвищення пенсії .(п. 5 Порядку індексації).

Але водночас урядовці передбачили: коли в результаті перерахунку пенсій за рішеннями судів (які набрали законної сили) виплати перерахованих сум пенсій фактично не здійснено й строків їх виплати не визначено, базовий місяць не змінюється. Отже, будуть ураховувати лише фактичні збільшення пенсійних виплат, а не “паперові”.

В індексації виплат безробітним також жодних змін — базовим залишається місяць, який передує місяцю початку відповідних виплат.

ЯК ІНДЕКСУВАТИМУТЬ СТИПЕНДІЇ

Для стипендій правила обчислення індексу для індексації також залишили без змін — його починають розраховувати з місяця, у якому призначено стипендію (тобто з місяця вступу до навчального закладу або з місяця, у якому поновили виплату). Водночас додали дві при ємні норми.

Перша

Зацікавить студентів, які переходитимуть на навчання до іншого навчального закладу. Якщо студент не втрачав права на отримання стипендії, базовим місяцем для індексації в нього залишиться той самий місяць який був базовим за старим місцем навчання.

Друга

Стосується учнів та студентів, яким за успішне навчання (мають 10—12 балів із кожного предмета чи середній бал успішності “5”) збільшено розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії або ж призначено інші академічні стипендії (стипендії Президента України, Верховної Ради У країни. Кабінету Міністрів У країни, іменні стипендії). Подібні збільшення не впливатимуть на базовий місяць, а отже, індекс для індексації стипендії студента й надалі обчислюватимуть з огляду на місяць, у якому призначено ординарну (звичайну) академічну чи соціальну стипендію.

Список використаних нормативно-правових актів:

 1. КзПІІ — Кодекс законів про працю України.
 2. Закон про відпустки — Закон України “Про відпустки від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
 3. Порядок № 100 — Порядок обчислення середнь ої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.
 4. Порядок індексації — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078.
 5. Постанова №34 — постанова КМУ “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” ві. 06.02.08 р. № 34.
 6. Постанова 110 — постанова КМУ “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремії галузей бюджетної сфери” від 25.03.14 р. №110.
 7. Постанова №268 — постанова КМУ “Про упорядку вання структури та умов оплати праці працівників апара ту органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.06 р. № 268.
 8. Постанова № 504 — постанова КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 берез ня 2006 р. № 268” від 27.05.09 р. № 504.
 9. Постанова № 731 — постанова КМУ “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 16.09.15 р. № 731.
 10. Постанова №865 — постанова КМУ “Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії” від 31.05.2000 р. № 865.
 11. Постанова № 939 — постанова КМУ “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери” від 25.10.08 р. № 939.
 12. Постанова 1013 — постанова КМУ “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” від 09.12.15 р. № 1013.
 13. Постанова № 1123 — постанова КМУ “Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів” від 11.09.07 р. № 1123.

14. Постанова № 1298 — постанова КМУ “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.02 р. № 1298.