Документальне оформлення благодійної допомоги

Лютий 18, 2013 0 By admin
Як документально оформити благодійну допомогу для застосування пп. 197.1.15 ПКУ?
Благодійною допомогою, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР (далі – Закон № 531), є добровільне безоплатне пожертва фізичних та юридичних осіб за допомогою надання набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги . Стаття 16 цього ж Закону уточнює, що благодійна допомога може бути надана у вигляді:
• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
• дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
• надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
• прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
• інших заходів, не заборонених законом.
При передачі одержувачу в якості благодійної допомоги товарів, вони повинні бути промарковані відповідно до вимог Правил маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затверджених постановою КМУ від 18.08.2005 р. № 772.
На нашу думку, ініціаторами надання благодійної допомоги можуть виступати різні особи. Їх можна розділити на три групи.
1. Ініціатор – саме підприємство (благодійник). У такому випадку на підставі рішення органу управління підприємства (або особи), уповноваженого приймати рішення з даних питань, видається наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги. Цей наказ повинен містити інформацію про одержувача допомоги, про вид і розмір благодійної допомоги.
2. Ініціатор – одержувач. Він повинен надати благодійнику лист, що містить дане прохання. Після розгляду цього листа уповноваженим органом управління підприємства (або особою) видається наказ (розпорядження), аналогічний зазначеному в попередньому абзаці.
3. Клопотати перед благодійником про надання благодійної допомоги одержувачу, на нашу думку, може і третя особа, надавши відповідний лист. Проте в даному випадку необхідно розглянути два варіанти:
1) благодійна допомога буде надана безпосередньо одержувачу;
2) благодійна допомога буде надана одержувачу за посередництва особи, що клопочеться (ресурси будуть передані безпосередньо посереднику з зобов’язанням останнього щодо подальшої їх передачі одержувачу).
Після розгляду уповноваженим органом управління підприємства (або особою) такого клопотання, на підприємстві видається наказ (розпорядження), в якому, крім інформації, описаної для групи 2 ініціаторів, для другого варіанту необхідно вказати, що ресурси будуть передані через клопочеться особа.
У певних випадках підприємство повинно (може) на додаток до вищеописаних документам, укласти угоди, наприклад:
• благодійна допомога надаватиметься у вигляді систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги – тоді підприємство може (за своїм бажанням) укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником) і в подальшому відпадає необхідність в оформленні листів-клопотань і наказів;
• благодійна допомога буде надана у вигляді фінансування конкретних цільових програм, дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності, дозволу на використання своєї назви (емблеми, символів) і т. п. – тоді підприємство повинне укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником).
Таким чином, щоб підтвердити факт надання підприємством благодійної допомоги, необхідно зібрати наступний пакет документів:
• лист-клопотання про надання благодійної допомоги (якщо ініціатором не є підприємство або якщо раніше не було укладено відповідний договір);
• наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги (якщо раніше не було укладено відповідний договір);
• договір (якщо це доцільно або необхідність його укладення випливає з виду надаваної благодійної допомоги, з урахуванням норм глави 55 ЦКУ «Дарування», у разі коли благодійність здійснюється у вигляді дарування об’єктів власності (ст. 16 Закону № 531));
• завірені копії рішення органу державної податкової служби про внесення організації-одержувача (або особи, що клопочеться) до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
• бухгалтерські документи, що підтверджують факт надання благодійної допомоги (банківські, касові документи, відповідні акти прийому-передачі матеріальних цінностей, нематеріальних активів, робіт або послуг тощо).
При цьому слід звернути увагу на той факт, що згідно з положеннями ст. 2 Закону № 531 діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, тобто розходження між благодійністю і безоплатною передачею різних ресурсів, що не є благодійністю, полягає в першу чергу в суті (цілі) використання таких ресурсів. Перелік основних напрямків благодійної діяльності визначено у ст. 4 Закону № 531.
Ще однією обов’язковою умовою доброчинності є відсутність будь-якої компенсації за надану допомогу з боку одержувача.
Отже, практично скористатися правом, передбаченим пп. 197.1.15 ПКУ, можна за умови оформлення повного пакету документів, що підтверджують, що дана безоплатна передача є благодійною допомогою, а також з урахуванням обмежень, які накладаються самим цим підпунктом.
Скористатися таким правом можна відразу після здійснення операції (за наявності повного необхідного пакету документів), без прив’язки до витрат, незалежно, від того будуть це товари, роботи або послуги.
Ольга Буркун
Аудитор АФ «Курсор-Аудит»