Договір про проживання дитини та про участь у її вихованні

Січень 19, 2013 0 By admin
ДОГОВІР
про проживання дитини та про участь у її вихованні 
м.Львів
«___»_____________20__р.
Ми, нижчепідписані: ПІП________________________, що мешкає м.Львів__________________ з одного боку та ПІП_________________, що мешкає м. Львів ______________________, з другого боку, уклали цей договір про таке:1. Ми, сторони за договором, перебували в зареєстрованому шлюбі з _______________ року актовий запис № ____, зроблений в міському управлінні юстиції ЛОУЮ. Від спільного шлюбу маємо спільну малолітню доньку ПІП_________________, ______________ р.н.
2. Наша малолітня дитина після розірвання нами шлюбу постійно до повноліття , а саме до ____________ року проживатиме з матрію ПІП_______________,
3. Я, мати, зобов`язуюсь піклуватися про здоров`я спільної дитини, брати участь у вихованні та утриманні дитини, забезпечити дитині достатній рівень освіти незалежно від стосунків подружжя.
4. Я, батько, зобов`язуюсь брати участь у вихованні та утриманні дитини добровільно незалежно від стосунків подружжя.
5. Ми, сторони за договором домовляємось, що батько ПІП________________. може спілкуватися з дитиною по вихідним дням, а саме суббота та неділя з 10 до 18 годин кожний тиждень на місяць.
6. Святкові дні та канікули дитина буде проводить за згодою батька.
7. Якщо дитина захворіла, або батько буде у відрядженні, або з інших поважних або неповажних причин батько не проводить час з дитиною – це не є умовами для розірвання договору, договір зберігає свою дію на наступний термін.
8. Цей договір може бути розірвано за згодою сторін, а в разі невиконання вимог та відмови від добровільного розірвання однієї з сторін – у судовому порядку.
9. Строк дії договору встановлюється сторонами на весь строк дії договору до повноліття.
10. Всі витрати за складання та оформлення цього договору несе ПІП________________
11. Зміст ст. 157, 180-197 Сімейного кодексу України сторонам нотаріусом роз`яснено.
Цей договір складено в трьох примірниках, по одному сторонам договору, а третій залишається в справах нотаріуса. Кожен з договорів має однакову юридичну силу.

ПІП__________________                                                                                                                     ПІП____________________