Деякі питання оподаткування (ліцензування діяльності з переробки металобрухту, включення в доходи активів після ліквідації основних засобів, пільги при операціях з передачі державного майна) (лист від 11.04.2012 р. № 6431/6/15-1415)

Січень 17, 2013 0 By admin

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  
   ЛИСТ
  
   від 11.04.2012 №6431/6/15-1415
   
   
< …….>

   
   
Про розгляд листа
   

   Державна податкова служба України розглянула лист < …….> щодо деяких питань з оподаткування та повідомляє.
   
   Відповідно до статті 1 Закону України від 05.05.99 № 619-XIV „Про металобрухт” непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів вважаються металобрухтом.
   
   Операціями з металобрухтом є заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів;
   
   Діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами – суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, є заготівлею металобрухту.
   
   Переробкою металобрухту вважається діяльність, пов’язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів.
   
   Спеціалізовані підприємства (суб’єкти господарювання всіх форм власності) – такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку та отримали відповідні ліцензії.
   
   Закон України від 01.06.00 № 1775-III „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, серед іншого визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
   
   Відповідно до п. 26 ст. 9 зазначеного Закону ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.00 № 1698 органом ліцензування діяльності підприємств із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів визначено Мінекономрозвитку.
   
   Відповідно до положень ст. 4 Закону України від 05.05.99 № 619 „Про металобрухт” операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.
   
   Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством.
   
   Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим підприємствам. Ліцензії на заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим металургійним переробним підприємствам.
   
   Враховуючи те, що здійснення операцій з металобрухтом, мають здійснюватись спеціалізованими підприємствами, що мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку та отримали відповідні ліцензії, тому якщо юридична особа займається діяльністю, пов’язаною з накопичуванням та реалізацією металобрухту, який утворюються в результаті ліквідації майна, то така діяльність не підлягає ліцензуванню.
   
   Крім того, діяльність третіх осіб, залучених юридичною особою, що займаються демонтажем (розбиранням) майна у зв’язку його ліквідацією, також не підлягає ліцензуванню за умови, що такі особи не придбавають (заготовляють) для подальшої реалізації (переробки) отриманий в результаті демонтажу металобрухт.
   
] ]>