Декретні: облік й оподаткування

Жовтень 17, 2015 0 By admin

Оскільки допомога по вагітності та пологах надається за рахунок Фонду з тимчасової втрати працездатності, то головне завдання бухгалтера — правильно відобразити її в бухгалтерському й податковому обліку підприємства. Як правильно це зробити, а також чи потрібно взагалі її оподатковувати, — дізнайтеся зі статті

Податок на доходи фізичних осіб

Сума декретних (допомога по вагітності та пологах) не входить у загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податків, а отже, податок на доходи фізичних осіб із неї не утримується. Усе тому, що відповідно до пп. 165.1.1 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат і надання соціальних та реабілітаційних послуг згідно із законом. Підтверджує цю думку й Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики в листі від 23.02.2011 р. № 04-27/108.

Однак, незважаючи на це, повідомити податківців про суми нарахованої допомоги все-таки доведеться. Роботодавець у цьому випадку є податковим агентом. Він зобов’язаний подати до Податкової форму № 1ДФ. Сума декретних відображається в податковому розрахунку під ознакою доходу «128» як соціальні виплати з відповідних бюджетів.

Військовий збір

Відповідно до п. 163.1 ПКУ, об’єктом оподаткування військовим збором резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік котрих визначено пп.пп. 164.2.1–164.2.19 ПКУ, тобто доходи, що обкладаються ПДФО.

Оскільки декретні не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно із пп. 165.1.1 ПКУ, вони не обкладаються військовим збором.

Єдиний соціальний внесок

Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, є платниками ЄСВ відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ. Отже, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, нараховують ЄСВ на суми зазначеної допомоги в розмірі 33,2% й утримують ЄСВ із неї в розмірі 2% таких сум.

Податок на прибуток

Ані в податкових витратах, ані в податкових доходах декретні не відображатимуться, адже для підприємства вони є транзитними, оскільки фактично їх виплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі ФСС із ТВП).

Однак ЄСВ, нарахований підприємством на суму декретних (33,2%), відносять до податкових витрат.

Бухгалтерський облік декретних

У бухгалтерському обліку нарахування суми декретних, що здійснюється за рахунок ФСС із ТВП, відображається за дебетом субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» та кредитом рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Надходження ж грошових коштів на рахунок підприємства для виплати допомоги працівникам відображається за дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» і кредитом субрахунку 378, а виплата цієї допомоги працівникам — за дебетом рахунка 66 і кредитом рахунка 30«Каса». Підтвердженням цьому є думка Мінфіну, викладена в листі від 26.10.2011 р. № 31-08410-07-16/26368.

Розглянемо, як відобразити суму декретних у бухгалтерському й податковому обліку, наприкладі.

Приклад

Працівниці Фроловій А. М., відповідно до виданого листка непрацездатності, надано відпустку тривалістю 126 календарних днів у зв’язку з вагітністю та пологами й нараховано допомогу в розмірі 5000 грн. Фінансування з ФСС із ТВП зараховано на спеціальний рахунок підприємства, відкритий у банку, а вже потім виплачено працівниці з каси.

Який вигляд це має в бухгалтерських проводках, покажемо в таблиці.

Таблиця

Облік декретних

№   з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Дт
Кт
Сума, грн
1
Нараховано декретні
378
663
5000,00
2
Утримано ЄСВ (2%) із суми декретних
663
651
100,00
3
Нараховано ЄСВ (33,2%) на декретні
949
651
1660,00
4
Отримано декретні від ФСС із ТВП на спецрахунок
313
378
5000,00
5
Сплачено суму утриманого ЄСВ із декретних (2%)
651
313
100,00
6
Сплачено суму нарахованого ЄСВ із декретних (33,2%)
651
311
1660,00
7
Отримано кошти для виплати декретних зі спецрахунка в касу
301
313
4900,00
8
Виплачено декретні з каси
663
301
4900,00