Декретна відпустка: оформити й оплатити!

Жовтень 19, 2015 1 By admin

Щороку в Україні сотні тисяч працюючих матусь готуються до декретної відпустки. Як наслідок, бухгалтери підприємств зіштовхуються з питаннями оформлення такої відпустки. Ми, своєю чергою, готові простягнути руку допомоги всім бухгалтерам, щоб відпустка по вагітності й пологах була оформлена швидко та сума допомоги розрахована безпомилково

Скільки триває декретна відпустка та коли її надають

Тривалість відпустки по вагітності та пологах, або, як її ще називають, декретної відпустки, визначають відразу декілька норм чинного законодавства: ст. 179 КЗпП, ст. 17 Закону про відпустки і ст. 25 Закону № 1105. Вона залежить від категорії застрахованої особи та деяких особливостей страхового випадку. Період відпустки визначає лікар і вказує в лікарняному листі, який якраз і є підставою для надання відпустки на підприємстві. Строки видачі листка непрацездатності, а також кількість днів відпустки наведемо в таблиці.

Таблиця

Тривалість відпустки по вагітності та пологах

№ з/п
Застрахована особа
Тривалість декретної відпустки
Строк видачі лікарняного листа*
1
Вагітність і пологи в жінок (загальний порядок)
126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів та 56 — після пологів)
із 30 тижнів вагітності
2
Вагітність і пологи в жінок, які належать до 1–3 категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС
180 календарних днів (90 календарних днів до передбачуваного дня пологів та 90 — після пологів)
із 27 тижнів вагітності
3
Жінки (крім жінок, віднесених до 1–3 категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС) у разі багатоплідних пологів і в разі ускладнень при пологах
140 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів та 70 календарних днів після пологів)
із 30 тижнів вагітності
4
Вагітна жінка не спостерігалася в лікаря стосовно вагітності до дня пологів
Тривалість залежить від умов, перелічених у п.п. 1, 2, 3 таблиці, та може становити 56, 90, 70 календарних днів
із дня пологів
5
Жінка, яка виписується із живою дитиною, у разі передчасних пологів до 30 тижнів вагітності
140 календарних днів
6
Жінка в разі передчасних пологів до 30 тижнів вагітності (у разі смерті дитини)
70 календарних днів
7
Усиновитель дитини протягом двох місяців із дня народження дитини
Тривалість залежить від умов, перелічених у п.п. 1, 2, 3 таблиці, та може становити 56 календарних днів у загальному порядку, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1–4 категорій осіб, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, 70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей
із дня усиновлення

* Установлені п.п. 6.1–6.11 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Зверніть увагу!

Ураховуючи те що що з абз. 5 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від  27.02.1991 р. № 791а-XII виключено 4 зону, пільги щодо виплати допомоги по вагітності й пологах тривалістю 180 календарних днів особам, віднесеним до 4 категорії, не надаються. Тобто листки непрацездатності по вагітності й пологах особам, віднесеним до 4 категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, видаються на загальних підставах, тобто тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів.

(спільний лист Департаменту
Охорони здоров’я Київської
обласної державної адміністрації,
Виконавчої дирекції Київського
обласного відділення фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 22.01.2015 р.
№ 1-36-187, № 138/07-21)

Трапляється, коли початок декретної відпустки збігається з іншими періодами звільнення від роботи. Тоді, як правило, відпустка по вагітності та пологах має пріоритет і не відкладається на пізніший строк:

якщо на дату надання декретної відпустки жінка перебувала на лікарняному, листок непрацездатності (у зв’язку з хворобою) закривають і з дня настання відпустки виписують інший (у зв’язку з декретом);

якщо декретна відпустка наклалася на період простою підприємства (не з вини працівника), щорічної відпустки, відпустки без збереження зарплати, додаткової навчальної або творчої відпустки, допомогу надають із дня виникнення права на декретну відпустку;

Зауважте!

Коли дата виходу в декрет збігається зі щорічною відпусткою, відпусткою без збереження зарплати, додатковою навчальною або творчою відпусткою, такі відпустки переривають у зв’язку з наданням декретної та внаслідок цього проводять перерахунок відпускних.

якщо початок декретної відпустки припав на відпустку для догляду за дитиною до трьох років, допомогу по вагітності та пологах виплачують незалежно від допомоги по догляду за дитиною.

Зауважте!

У разі якщо жінка в одного й того самого роботодавця йде в декретну відпустку в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, останню не переривають. У такій ситуації вважаємо припустимим, якщо працівнику будуть оформлені одночасно дві відпустки: для догляду за дитиною та декретна. Звісно, допомогу по вагітності й пологах усе одно потрібно виплачувати в загальному порядку.

Не забувайте, що право піти в декретну відпустку мають лише особи, які перебувають у трудових відносинах із роботодавцем (ст. 2 Закону про відпустки). І лише такі громадяни, що є застрахованими особами, вправі отримувати допомогу за місцем роботи за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) — ч. 1 ст. 19 Закону № 1105.

Засновники, а також громадяни, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовим договором, не можуть піти в декретну відпустку (звичайно, якщо з ними одночасно не укладено трудовий договір). Хоча допомогу по вагітності та пологах вони все одно отримають, тому що в Україні її надають усім жінкам (ст. 7 Закону № 2811), але тільки не на підприємстві, а в органах соціального захисту населення.

Важливо!

Із 01.01.2015 р. застрахованим особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, допомога по вагітності та пологах виплачується виходячи із нарахованої зарплати, але в розрахунку на місяць не вище за двократний розмір мінзарплати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

(ч. 4 ст. 19 Закону № 1105)

Оформлюємо декретну відпустку

У ст. 17 Закону про відпустки сказано: відпустку по вагітності та пологах надають на підставі медвисновку. Однак жінка має повне право продовжувати працювати й після того, як їй відкрили лікарняний. Зрештою, саме їй вирішувати, коли йти у відпустку. Тому вихід у декретповинен бути підкріплений згодою працівника, яку варто оформити як письмову заявку.

У декретну відпустку працівника відправляють згідно із наказом про її надання (далі див.його зразок). Видають наказ, як ви вже зрозуміли, на підставі лікарняного листа й заяви працівника. До того ж урахуйте: піти в декрет раніше дати, зазначеної в лікарняному листі, працівник не може, але водночас роботодавець не вправі відмовити йому у відпустці, якщо дата в заяві вписується в строки, зазначені в листку непрацездатності.

Зразок
ТОВ «Дніпро»
 
НАКАЗ
 
26.03.2015 р.
м. Київ
№ 15/2015-к
 
 
Про надання відпустки по вагітності та пологах Климчук Т.С.
1. НАДАТИ:
Климчук Тетяні Сергіївні, менеджеру зі збуту, відпустку по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних днів із 01.04.2015 р. по 04.08.2015 р.
2. Уповноваженому із соціального страхування, Дрозду С.П., перевірити та заповнити листок непрацездатності.
3. Головному бухгалтеру, Синкович С.А., розрахувати й виплатити допомогу по вагітності та пологах.
 
Підстава:
1. Листок непрацездатності серія АВН № 0326710 від 20.03.2015 р.
2. Заява Климчук Т.С. від 20.03.2015 р.
 
Директор
Із наказом ознайомлені:
Головко
С.І. Головко
 
Менеджер зі збуту
Климчук
Т.С. Климчук
(26.03.2015 р.)
Уповноважений
із соціального страхування
Дрозд
С.П. Дрозд
(26.03.2015 р.)
Головний бухгалтер
Синкович
С.А. Синкович
(26.03.2015 р.)

Перед тим як уся документація потрапить на стіл до бухгалтера, свою згоду на призначення та виплату допомоги повинна дати комісія (уповноважений) із соціального страхування (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105). Вона перевіряє правильність оформлення лікарняного листа, відповідність дат у заяві та наказі із зазначеними в листку непрацездатності. Якщо документи оформлені правильно, на зворотному боці лікарняного комісія (уповноважений) робить відповідні записи та складає протокол (рішення) про призначення допомоги.

Увага!

На розгляд документів комісії (уповноваженому) відведено максимум 10 днів із моменту їх надходження.

(ст. 32 Закону № 1105)

Після цього бухгалтерія може братися за розрахунок декретних.

Проводимо розрахунок декретних

Одразу зазначимо: у цій статті надано лише загальний алгоритм розрахунку. Отже, порядок дій бухгалтера такий.

1. Визначаємо розрахунковий період. Він становить 6 календарних місяців, що передують місяцю виходу в декретну відпустку. Якщо жінка пропрацювала менше 6 місяців, до розрахункового періоду ввійдуть фактично відпрацьовані повні (з першого до першого числа) місяці (п.п. 4, 5 Порядку № 1266). У разі якщо відпрацьовано менше ніж календарний місяць, розрахунковим періодом буде фактично відпрацьований час, але з урахуванням особливостей, про які ми поговоримо далі.

2. Знаходимо заробіток за розрахунковий період. Сюди потраплять усі нараховані за розрахунковий період зарплатні виплати, з яких сплачено ЄСВ (п. 7 Порядку № 1266).Зверніть увагу: це стосується і виплат за невідпрацьований час — відпускних, оплати простою не з вини працівника, оплати за час виконання державних або громадських обов’язків тощо. А ось лікарняні в розрахунок не включають, оскільки вони не входять до фонду оплати праці.

Важливо!

Оскільки в розрахунку використовують лише суми, з яких сплачено ЄСВ, суми, що перевищують максимальну величину бази нарахування єдиного внеску (із 01.01.2015 р. по 30.11.2015 р. — 20706 грн, із 01.12.2015 р. — 23426 грн), зменшують до розміру такої максимальної величини.

3. Рахуємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Сюди ввійдуть усі календарні дні, у т.ч. святкові й неробочі за винятком днів, невідпрацьованих із поважних причин, а саме через:

• тимчасову непрацездатність;

• відпустку по вагітності та пологах;

• відпустку для догляду за дитиною до трьох років (шести років за медвисновком).

4. Обчислюємо середньоденний заробіток. Заробіток за розрахунковий період потрібно поділити на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Після цього не забудьте перевірити, чи не перевищує отриманий результат максимальної величини бази нарахування єдиного внеску з розрахунку за день. Останню визначають як частку від ділення її місячної величини в останньому місяці розрахункового періоду на 30,44. Натепер така величина становить: 20706 грн : 30,44 = 680,22 грн. У разі якщо середньоденний заробіток виявиться більше, перевищення прибирають.

5. Підраховуємо суму допомоги. Множимо середньоденний заробіток (у межах максимальної величини) на кількість календарних днів декретної відпустки.

Запам’ятайте!

Допомогу по вагітності та пологах застрахованій особі надають у розмірі 100%, незалежно від страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку.

(ст. 26 Закону № 1105)

Тут варто врахувати ще один нюанс. У разі якщо декретну відпустку подовжують на 14 календарних днів (як правило, у разі ускладнених пологів), виписують новий лікарняний листок. Оскільки він є продовженням вихідного, заново проводити розрахунок середньоденного заробітку не потрібно (розрахований перед декретом середньоденний заробіток множать на 14).

Як розрахувати декретні, якщо співробітник перед декретом відпрацював менше місяця

Для застрахованих осіб, які відпрацювали менше календарного місяця, заробіток для розрахунку допомоги обмежений розміром середньої зарплати за видами економічної діяльності (у розрізі регіонів) у місяці, який передує місяцю виходу в декрет. Необхідні показники ви можете знайти в довіднику «Середньомісячна зарплата по регіонах за даними Держкомстату». Водночас у розрахунок беруть величину не нижче ніж мінзарплата.

Щоправда, у жінки, що відпрацювала менше місяця, усе-таки є вибір. Вона вправі скористатись іншим способом розрахунку середньої зарплати: за декількома місцями роботи сумарно за шість календарних місяців у 12-місячному періоді перед місяцем виходу в декрет. Такий розрахунок проводять органи Фонду на підставі довідок про середню зарплату, наданих застрахованою особою.

Виплачуємо декретні

Допомогу виплачує роботодавець застрахованої особи, але виключно за рахунок коштів Фонду. Для отримання необхідної суми з Фонду підприємство має відкрити спеціальний рахунок для зарахування на нього сум матеріального забезпечення та подати до відділення Фонду за місцем обліку заяву-розрахунок за формою, затвердженою в додатку до Порядку № 26 (ст. 34 Закону № 1105). Суму допомоги в заяві вказують повністю за весь період відпустки.

Розглянувши заяву, Фонд повинен перерахувати на спецрахунок необхідні коштипротягом 10 робочих днів. Тільки після цього кошти можна видати (перерахувати) працівнику. Зазначимо, що на практиці, зважаючи на недостатнє фінансування, нерідко Фонд не вкладається в указаний десятиденний строк. І хоча ст. 32 Закону № 1105 зобов’язує роботодавця виплатити допомогу в найближчий після її призначення день, що встановлений для виплати зарплати, у жодному разі не робіть цього за рахунок власних коштів. А ось за порушення строку виплати у зв’язку із затримкою фінансування з боку Фонду роботодавця не оштрафують. Така-от система, величезний «мінус» якої в тому, що передусім страждають працівники через затримку належних їм за законом
виплат.

Геннадій ВАСИЛЬЄВ