Декретна відпустка на основній роботі та за сумісництвом

Жовтень 22, 2015 0 By admin

За основним місцем роботи я маю піти у відпустку по вагітності та пологах наприкінці серпня 2015 року, а з роботи за сумісництвом хотіла піти раніше. Чи можу я оформити відпустку на роботі за сумісництвом із 17 липня та на якій підставі можна це зробити? Чи можна оформлювати відразу дві відпустки по вагітності й пологах та по догляду за дитиною до трьох років: за основним місцем роботи й за сумісництвом?

ВІДПОВІДЬ: Піти у відпустку по вагітності та пологах раніше немає можливості й законодавчих підстав. Проте на роботі за сумісництвом можна використати щорічну основну відпустку або взяти відпустку без збереження зарплати згідно зі ст. 25 (за наявності належних підстав) і ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Відпустку по догляду за дитиною до трьох років жінка теж має право оформити і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Пояснимо…

Надання відпустки по вагітності та пологах гарантовано ст. 17 Закону про відпустки та ст. 179 КЗпП. Її надають жінкам і за основним місцем роботи, і за сумісництвом (абз. 1 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 28.12.2014 р.№ 77-VIII, далі — Закон про соцстрах).

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону про соцстрах, тривалість відпустки по вагітності та пологах становить:

до пологів — 70 к.д.;

після пологів — 56 к.д. (70 к.д. — при народженні двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів;

для жінок, які належать до 1–3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, — по 90 к.д. (до та після пологів).

Підставою для надання за основним місцем роботи відпустки по вагітності та пологах і призначення допомоги буде листок непрацездатності, а на роботі за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника й печаткою за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону про соцстрах). Крім того, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах на роботі за сумісництвом до копії листка непрацездатності слід додати довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи (абз. 1 п. 21 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, далі —Порядок № 1266).

Зверніть увагу!

Сумарний розмір заробітної плати, з якої обчислюватиметься допомога по вагітності та пологах, за основним місцем роботи та за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (із 30.01.2015 р. по 31.11.2015 р. вона становить 20706 грн). Це випливає з абз. 5 п. 21 Порядку № 1266. Якщо ж протягом останніх 12 календарних місяців застрахована особа має страховий стаж менше 6 календарних місяців, то застосовується ще й обмеження місячного розміру допомоги двократним розміром мінзарплати, передбачене ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрах.

Тож раніше, ніж жінка надасть завірену копію листка непрацездатності на роботі за сумісництвом, вона не має змоги оформити відпустку по вагітності та пологах.

Проте якщо вагітна жінка хоче раніше строку, визначеного в листку непрацездатності, припинити роботу, вона може до відпустки по вагітності та пологах приєднати свою щорічну відпустку, якщо нею не скористалася раніше (п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

У разі якщо щорічна відпустка вже була використана, можна взяти відпустку без збереження зарплати (відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону про відпустки).

Після закінчення відпустки по вагітності та пологах за бажанням жінки (на підставі її заяви) їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що гарантовано ст. 18 Закону про відпустки. Відмовити їй у наданні такої відпустки на роботі за сумісництвом роботодавець теж не вправі.

Нагадаємо: із 1 липня 2014 року Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VII (далі — Закон № 1166) установлено один вид виплати допомоги — при народженні дитини (замість допомоги по догляду за дитиною до трьох років та допомоги при народженні дитини).

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.12.1992 р. № 2811-ХІІ, допомога при народженні дитини призначається в розмірі 41280 грн, а її виплата здійснюється одноразово в сумі 10320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами в порядку, визначеному КМУ. Особам, які станом на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні дитини в розмірі, установленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога в розмірі 130 грн. Відповідні зміни внесено постановою КМУ від 25.06.2014 р. № 208 до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 (далі —Порядок № 1751).

Перелік документів, які слід надати для отримання допомоги при народженні дитини визначено п. 11 Порядку № 1751. Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини (п. 12 Порядку № 1751).

Підсумуємо

Піти у відпустку по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом жінка може лише з дати, зазначеної в листку непрацездатності. Відпустку по догляду за дитиною до трьох років вона може оформити теж на обох місцях роботи.

Катерина АЛЕКСАНДРОВСЬКА,

бухгалтер-експерт