Декларація про майновий стан і доходи фізосіб за 2014 рік: як скласти й коли подати

Квітень 1, 2015 0 By admin

У цьому році фізособи складають і подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. № 793. Отже, розглянемо, які категорії громадян (непідприємців) мають звітувати про свої доходи за 2014 рік і як їм правильно скласти Декларацію…

Хто й у які строки декларує доходи

Щорічно подавати декларації про свій майновий стан і доходи (далі — Декларація) за минулий рік у порядку, установленому законом, до податкових інспекцій за місцем проживання — конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України). Утім, усіх громадян, які складають Декларацію, можна поділити на дві категорії, до яких належать особи, котрі:

1) зобов’язані подавати річну Декларацію відповідно до ПКУ;

2) мають право подати Декларацію добровільно.

Про основні випадки декларування доходів резидентами (непідприємцями) можна дізнатися з таблиці 1.

Загальний строк подання Декларації визначений пп. 49.18.4 ПКУ, за яким Деклараціяподається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) — до 1 травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ. Тобто Декларацію за 2014 рік потрібно подати до 01.05.2015 р.

Коли відповідно до пп. 166.1.1 ПКУ платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року, то підстави для її нарахування із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 ПКУ). Тобто для отримання знижки Декларацію за 2014 рік подають до 31.12.2015 р. включно. У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3 ПКУ).

Строки подання Декларації наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні випадки подання Декларації громадянами (непідприємцями)

Особи, які подають Декларацію
Законодавча норма
Строк подання
1
2
3
I. Зобов’язані подавати*
Фізичні особи, яким протягом податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) двома або більше податковими агентами та при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (для 2014 року — 146160 грн)
пп. «є» п. 176.1ПКУ
до 01.05.2015 р.
Особи, які отримували протягом податкового року доходи від інших фізосіб у вигляді спадщини, оподатковуваного дарунка (окрім тих, які сплатили ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів або в разі їх оподаткування за ставкою 0%)
п. 174.3, п. 174.6ПКУ
Особа, об’єкт нерухомого чи рухомого майна якої відчужений за рішенням суду про зміну власника й перехід права власності на таке майно
пп. «б» п. 172.5, п. 173.4ПКУ
Орендодавці нерухомості (орендар є фізичною особою — непідприємцем)
пп. 170.1.5ПКУ
Особи, які одержали оподатковуваний інвестиційний прибуток
пп. 170.2.6ПКУ
Особа, у якої із заборгованості за укладеним ним ЦПД, що перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, минув строк позовної давності (окрім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II ПКУ, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу)
пп. 164.2.7ПКУ
Особа, дохід якої становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною нею від фінансової установи після реалізації заставленого майна під час звернення стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням такою особою своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов’язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором
пп. 165.1.16ПКУ
Особа, сума боргу якої анульована за самостійним рішенням кредитора, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (якщо кредитор повідомляє фізособу-боржника рекомендованим листом із повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу у форму 1ДФ)
пп. «д» пп. 164.2.17ПКУ
Особа, яка отримала нецільову благодійну допомогу від благодійника — фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного податкового року перевищує граничний розмір, установлений абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ  (у 2014 році — 1710 грн)
пп. 170.7.3ПКУ
Особа, у якої сума недоплати податку у зв’язку з незаконним застосуванням податкової соціальної пільги та (або) штрафу не було утримано податковим агентом за рахунок доходу такої особи
пп. 169.2.4ПКУ
Особа-іноземець, що набув статусу резидента України у звітному податковому році (тобто 2014 року)
пп. 170.10.4ПКУ
Особи, у яких джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним (тобто одержували в 2014 року іноземні доходи)
пп. 170.11.1ПКУ
до 01.05.2015 р. або до 31.12.2015 р.**
Фізособи-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання
п. 179.3ПКУ***
не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду
II. Мають право подати добровільно
Особи, які мають намір повернути зайво сплачений податок, у т.ч. у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомості, за яким сплачено ПДФО
п.п. 176.1, 172.6 ПКУ
до 01.05.2015 р.
Особа, яка бажає скористатися правом на податкову знижку за наслідками звітного податкового року
п. 176.1 та пп. 166.1.2ПКУ
до 31.12.2015 р. включно
Примітки.
* Ті фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI, подають податкову декларацію лише у випадках, передбачених розділом IV ПКУ (п. 179.11 ПКУ).
** У разі якщо в платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за ст. 13 ПКУ, то відповідно до пп. 170.11.2 ПКУ такий платник зобов’язаний подати до ДПС за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації — до 31 грудня року, наступного за звітним.
*** Порядок застосування цього пункту ПКУ визначається постановою КМУ «Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку» від 27.12.2010 р. № 1243

Про основні випадки заповнення Декларації та порядок її заповнення докладніше читайте далі.

Звільнення від декларування

Обов’язок платника податку з подання Декларації вважається виконаним, тобто вона не подається на підставі п. 179.2 ПКУ, якщо платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно із р. IV ПКУ не включаються в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
 • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, окрім випадків, прямо передбачених р. IV ПКУ;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, у разі нотаріального посвідчення договорів, за якими був сплачений податок відповідно до р. IV ПКУ;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з р. IV ПКУ обкладаються за нульовою ставкою податку та (або) з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ;
 • зазначені в п.п. 167.2–167.4 ПКУ, окрім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами р. IV ПКУ;
 • від двох і більше податкових агентів, і водночас загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (пп. «є» п. 176.1 ПКУ).

Як випливає з останнього абзацу п. 179.2 ПКУ, якщо загальна річна сума оподатковуваних доходів платнику податку податковими агентами (двома чи більше), не перевищує за 2014 рік суму в розмірі 146160 грн, Декларація не подається.

Окрім того, п. 179.4 ПКУ визначає коло осіб, які звільняються від обов’язку подання податкової декларації.

Нагадаємо

Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації в таких випадках:

а) незалежно від виду й суми отриманих доходів платниками податку, які:

 • є неповнолітніми або недієздатними особами й водночас перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
 • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених цим розділом.

(п. 179.4 ПКУ)

За якою формою подавати Декларацію

Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну, податкову і митну політику (п. 179.9 ПКУ). Наразі форма податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена Наказом № 793.

Нагадаємо

Бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватись контролюючими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

(абз. 8 п. 179.9 ПКУ)

Куди подавати Декларацію

Фізособа — платник податку подає Декларацію за звітний податковий період у встановленіПКУ строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (п. 3 р. I Інструкції № 793), тобто за місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в контролюючому органі.

У разі якщо платник податку відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний (має право) надати річну Декларацію, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), то ця форма звітності все одно подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Окрім того, податківці вважають, що коли фізособа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою, то вона все одно повинна подавати Декларацію до податкового органу за попередньою податковою адресою (див. підкатегорію 103.24 «ЗІР»).

За умови якщо в платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за ст. 13 ПКУ, то відповідно до пп. 170.11.2 ПКУ такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації — до 31 грудня року, наступного за звітним (за 2014 рік — до 31.12.2015 р.).

У який спосіб подавати Декларацію

На підставі п. 4 розділу I Інструкції № 793 Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

 • особисто платником податку або вповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі в порядку, визначеному законодавством.

Нагадаємо

У разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, а під час подання податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, у якому спливає такий граничний строк.

(п. 49.5 ПКУ)

Порядок заповнення Декларації

Декларація складається з восьми розділів і семи додатків до неї, які містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Розділи I, II та V–VIII Декларації стосуються всіх громадян — платників податку, тому саме їх заповненню буде приділена основна увага.

Нагадаємо

Розділ III заповнюють фізособи-підприємці, а розділ IV — особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Додатки до Декларації заповнюються та подаються лише за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься в них. Вони вважаються складовою частиною Декларації табез неї недійсні.

Загальні вимоги, якими слід керуватися під час складання Декларації, визначені р. II Інструкції № 793, а саме:

1. У Декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), окрім випадків, прямо визначених у Декларації та (або) додатках до неї.

2. Якщо будь-який рядок Декларації та (або) додатка до неї не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється.

3. Показники в розділах II–VІІІ Декларації та додатках до неї проставляються в гривнях із копійками.

4. Декларація й додатки до неї заповнюються друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору. Заповнення олівцем не дозволяється.

5. У Декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. Текст або цифри, які неможливо прочитати через пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною, не допускаються.

6. Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи — платника податку чи особи, уповноваженої на заповнення Декларації.

У рядку 1 розділу I «Загальні відомості» вказується відповідний тип Декларації. У разі першого подання Декларації обираємо тип «звітна», у разі виявлення помилок (неточностей) до граничного строку її подання (до 30.04.2015 р. включно) — «звітна нова», а якщо після зазначеного строку — «уточнююча».

У рядку 2 розділу I указується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік). Квартал не зазначається, — його наводять лише фізособи-підприємці, у разі подання Декларації за результатами звітного кварталу, у якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

У разі виправлення помилок, самостійно виявлених у раніше поданій Декларації, у рядку 2 вказується звітний податковий період, що уточнюється.

Загальноприйняті відомості про фізособу наводяться в рядках 3–5 розділу I, а саме:

 • П.І.Б. (повне, згідно із паспортом);
 • реєстраційний номер облікової картки (тобто ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для тих фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера й офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • податкова адреса (місце проживання).

Урахуйте, що коли протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або в наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у цьому рядку слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — попереднє прізвище (ім’я, по батькові).

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація, вказується в рядку 6розділу I, а в рядку 7 — робиться позначка в підтвердження резидентського статусу фізособи(резидент, нерезидент). Такою ж позначкою в рядку 8 відмічається, ким заповнена Декларація:

 • самостійно платником податку;
 • уповноваженою на це особою (у цьому випадку разом із Декларацією подається додаток 1).

Реквізити банківського рахунка (номер рахунка, найменування установи банку, код банку, МФО банку) для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у т.ч. — під час застосування права на податкову знижку, зазначаються в рядку 9 розділу I.

У розділі II Декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» указуються за видами доходи платника ПДФО із зазначенням:

 • у колонці 3 — загальної суми нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів під час їх виплати). За умови відображення суми зарплати чи винагороди за цивільно-правовим договором за виконані роботи (надані послуги), у колонці зазначається показник без зменшення на суму ПДФО, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі — ЄСВ) і соціальної пільги;
 • у колонці 4 — суми ПДФО, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого покладається на податкового агента. Тобто тут зазначається утриманий ПДФО із доходів, зазначених у колонці 3;
 • у колонці 5 — суми ПДФО, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету покладається на платника податку. Тобто такий платник податку має сплатити на підставі поданої Декларації різницю між сумою податку, який підлягає сплаті за 2014 рік, та сумою, яку вже утримано податковим агентом протягом року. Загальна сума доходів, які включаються в загальний річний оподатковуваний дохід, зазначається в рядку 01 розділу II, що розраховується як сума значень рядків 01.01–01.07 Декларації (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Доходи, що зазначаються в розділі II Декларації

№ рядка
Декларації
Назва доходу Декларації
Дохід
Складання додатка
1
2
3
4
01.01
Заробітна плата
Сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору, винагороди за цивільно-правовим договором за виконані роботи (надані послуги) —без вирахування ПДФО та ЄСВ
Додаток 7 складають платники податку, які подають Декларацію згідно з пп. «є» п. 176.1 ПКУ (нараховано (отримано) дохід у 2014 році від двох чи більше податкових агентів у розмірі, що перевищує 146160 грн)
01.02
Доходи від операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого та (або) рухомого майна
Розмір доходів визначається згідно зі ст.ст. 172–173 ПКУ
Додаток 2 — у разі отримання таких доходів
01.03
Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)
Розмір доходів визначається в порядку, установленому п. 170.1 ПКУ
Додаток 2 — у разі отримання таких доходів
01.04
Інвестиційний прибуток
Сума інвестиційного прибутку від проведення операцій із цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір якого визначається згідно з положеннями п. 170.2 ПКУ (окрім доходу від операцій, зазначених у пп.пп. 165.1.2, 165.1.40, 165.1.52 ПКУ)
Додаток 3 — у разі отримання таких доходів
01.05
Вартість успадкованого
чи отриманого в дарунок майна
Сума доходів у межах, що оподатковується згідно з розділом IV ПКУ, розмір якого визначається відповідно до ст. 174 ПКУ
Додаток 2 — у разі отримання таких доходів
01.06
Іноземні доходи
Розмір доходів визначається відповідно до п. 170.11 ПКУ
Додаток 4 — у разі отримання таких доходів
01.07
Інші доходи
Інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IVПКУ (окрім зазначених у ст. 165 ПКУ)
Не передбачено

У розділі V Декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» проводиться безпосередньо розрахунок податкових зобов’язань із ПДФО та визначаються суми, що підлягають сплаті до бюджету або поверненню з бюджету. Формули розрахунку передбачені самим розділом V.

У розділах VII–VIII фізособою — платником ПДФО зазначаються, відповідно, відомості про:

 • нерухоме майно, що перебуває в його власності станом на кінець звітного податкового року (як на території України, так і за її межами);
 • рухоме майно, що перебуває в його власності станом на кінець звітного податкового року.

Розділ VI під час первинного подання Декларації не заповнюється, адже в ньому наводиться розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка, й уточнених даних).

У кінці Декларації проставляється дата її подання. У разі заповнення та подання додатків до Декларації вказуються їх номери. Декларація та додатки до неї підписуються фізичною особою — платником податку чи особою, уповноваженою на заповнення Декларації.

Особливості заповнення додатків до Декларації наведені в таблиці 3.

Документи, що підтверджують достовірність даних Декларації

Відповідно до п. 176.1 ПКУ, платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо Декларація подається:

 • в обов’язковому порядку;
 • із власної ініціативи з метою повернення надміру сплачених податків (у т.ч. під час застосування права на податкову знижку).

Форми такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну, податкову і митну політику. Наразі з метою ведення цього обліку наказом Міндоходів України від 11.12.2013 р. № 794 затверджено Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі — Книга) та Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі — Порядок № 794).

Отже, заповнювати Декларацію за 2014 рік громадяни мають на підставі Книги, затвердженої ще цим наказом.

Платники податку повинні заводити Книгу самостійно.

Зверніть увагу

До граф 3–6 Книги записують суми доходів, з яких складається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми понесених витрат, підтверджених документально (пп. 5 п. 3 Порядку № 794).

Облік документів і відомостей, пов’язаних із правом на отримання податкової знижки згідно зі ст. 166 ПКУ, платники податків можуть вести в реєстрі документів, записи в якому провадяться в довільній формі. Згідно ж із пп. 166.2.1 ПКУ, у податкову знижку включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними чи товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Платник податку зобов’язаний отримувати й зберігати протягом строку давності, установленого ПКУ, документи первинного обліку (оригінали), у тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку та формується податкова знижка.

Згідно із пп. 166.2.2 ПКУ, оригінали документів, пов’язаних із правом на отримання податкової знижки, не надсилаються в контролюючий орган. На практиці ж можливо все (значною мірою це стосується вимог до надання з Декларацією копій документів), утім за правилами нормативних актів:

 • Книга та реєстр документів (за наявності) повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу та в межах їх компетенції, визначеної ПКУ (п. 5 Порядку № 794);
 • на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи й відомості, пов’язані з виникненням доходу чи права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, і підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у Декларації (пп. «в» п. 176.1 ПКУ).

Строк сплати й повернення податку за Декларацією

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 54.2, абз. 1 п. 179.7 ПКУ).

Сума податкових зобов’язань, донарахована контролюючим органом, сплачується до відповідного бюджету в строки, установлені ст. 57 ПКУ.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (п.п. 179.7–179.8 ПКУ).

Відповідно до п. 126.1 ПКУ, у разі якщо платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ (суму податкового зобов’язання з ПДФО, зазначену в поданій Декларації за 2014 рік — до 01.08.2015 р.), він притягується до відповідальності у вигляді диференційованого штрафу:

 • у разі затримки сплати до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
 • у разі затримки сплати більше 30 календарних днів — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Але тільки штрафами за несвоєчасну сплату не обійтися. Адже пп. 129.1.1 ПКУ передбачено, що після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Керуючись п. 129.4 ПКУ, пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу чи на день його (його частини) погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою), за кожен календарний день прострочення у його сплаті.

Під час нарахування суми грошового зобов’язання контролюючими органами нарахування пені розпочинається: від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно з ПКУ.

Відповідальність за неподання чи за незазначення всіх відомостей

Пунктом 123.1 ПКУ встановлено, що в разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання на підставах згідно із пп.пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4–54.3.6 ПКУ, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію, дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов’язань або рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків,  то це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання; при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку — накладення на платника штрафу в розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Окрім того, згідно із пп. 129.1.1 ПКУ після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Пеня, визначена пп. 129.1.1 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності й без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення в його сплаті (п. 129.4 ПКУ).

Відповідно до ст. 1641 КпАП, неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення в них перекручених даних тягне за собою також і адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3-х до 8-ми НМДГ (від 51 до 136 грн). За ці самі дії, учинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за ті ж порушення, накладається штраф уже в розмірі від 5-ти до 8-ми НМДГ (від 85 до 136 грн).

Ця відповідальність не поширюється на випадки добровільного подання Декларації, у т.ч. при реалізації права на податкову знижку. Але у разі незаповнення в Декларації або в додатках до неї всіх відомостей (у т.ч. тих, які не впливають на розрахунок податкових зобов’язань), визначених Інструкцією № 793, до платника податку застосовується адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1641 КпАП.

Окрім того, до платника податку можуть бути застосовано й фінансові санкції. Зокрема, за неподання Декларації в строки, визначені ПКУ, ДФС може застосувати штраф у розмірі 170 грн (ст. 117.1 ПКУ). Проте санкції застосовуються лише у випадку, коли платник податків зобов’язаний подавати Декларацію.

Таблиця 3

Особливості заповнення додатків до Декларації

Додаток до Декларації
Заповнення додатка
Відображення в Декларації
Додаток 1«Інформація про особу, уповноважену
на заповнення декларації»
Відображається інформація про особу, нотаріально вповноважену платником податку заповнювати Декларацію згідно з п. 179.5 ПКУ, чи особу, на яку покладено обов’язок щодо заповнення та подання Декларації від імені платника податку відповідно до п. 179.6 ПКУ.
У рядку 1 вказується, ким заповнена Декларація
У рядку 8 розділу І Декларації зауважується, що Декларація заповнена вповноваженою на це особою
Додаток 2«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна»
За наведеним переліком (рядки 1–5) відображаються:
— об’єкти нерухомого майна;
— об’єкти рухомого майна;
— об’єкти комерційної власності;
— сума страхового відшкодування;
— готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах.
У колонках додатка зазначається:
Колонка 3: найменування та характеристика об’єктів продажу (обміну) та/або оренди (суборенди) та/або спадщини (дарування).
Для об’єкта нерухомого майна (рядок 1) указуються його найменування (наприклад, житловий будинок, квартира чи її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж або інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальна площа.
Для об’єкта рухомого майна (рядок 2) указуються його найменування (наприклад, легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус, мотоцикл, моторолер, трактор або інший транспортний засіб тощо) та характеристика (наприклад, марка, модель, об’єм, потужність двигуна тощо).
До об’єктів комерційної власності (рядок 3) належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об’єкт бізнесу як такий, тобто цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права.
Колонка 4: сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна. Якщо це дохід від продажу об’єкта нерухомого та (або) рухомого майна, то він визначається, виходячи із ціни, указаної в договорі купівлі-продажу, але не нижче за оціночну вартість такого об’єкта.
Колонка 5: сума ПДФО, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.
Колонка 6: сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).
Колонка 7: сума ПДФО, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно.
Колонки 8, 9: вартість успадкованого та подарованого майна, що підлягає оподаткуванню.
Колонка 10: сума ПДФО, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на ставку податку
1. Значення рядка 6 (загальна сума отриманих доходів) колонки 4 (операції продажу (обміну)) додатка 2 переноситься до колонки 3 рядка 01.02 Декларації, а значення рядків 8 і 9 колонки 5 (загальна сума ПДФО, у т.ч. утриманого (сплаченого) податковим агентом та яка підлягає сплаті платником податку самостійно) — до колонок 4 і 5 рядка 01.02 Декларації відповідно.
 
2. Значення рядка 6 (загальна сума отриманих доходів) колонки 6 (оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)) додатка 2 відображаються в колонці 3 рядка 01.03 Декларації, а значення рядків 8 і 9 колонки 7 (загальна сума ПДФО, у т.ч. утриманого (сплаченого) податковим агентом та яка підлягає сплаті платником податку самостійно) — у колонках 4 та 5 рядка 01.03 Декларації відповідно.
 
3. Сума значень колонки 8 і 9 (відповідно, вартість майна успадкованого та подарованого) за рядком 6 (загальна сума отриманих доходів) додатка 2 відображається в колонці 3 рядка 01.05 Декларації, а значення рядків 8 і 9 колонки 10 (загальна сума ПДФО, у т.ч. утриманого (сплаченого) податковим агентом і яка підлягає сплаті платником податку самостійно) — у колонках 4 і 5 рядка 01.05 Декларації, відповідно
Додаток 3«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами»
Відображається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку/збитку) операцій за окремими інвестиційними активами (цінні папери, деривативи, корпоративні права) у відповідних рядках 1–3 розділу I додатка 3 із зазначенням в колонці 3 їхнього найменування та характеристики.
У колонках додатка зазначається:
Колонка 4: сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу.
Колонка 5: сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу.
Колонка 6: фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) операцій за окремими інвестиційними активами (рядок 4 – рядок 5).
У рядках додатка зазначається:
Рядок 4: сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року
(сума значень колонки 6).
Рядок 5: сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду(від’ємне значення рядка 6 додатка 3 за попередній звітний податковий рік).
Рядок 6: загальний фінансовий результат (позитивне або від’ємне значення) операцій з інвестиційними активами (різниця між значеннями рядків 4 та 5)
Позитивне значення рядка 6 розділу I та значення рядків 8–9 (сума податку утриманого (сплаченого) податковим агентом та яка підлягає сплаті платником податку самостійно) розділу II додатка 3 переноситься у відповідні графи (3, 4 та 5) рядка 01.04 Декларації.
Від’ємне значення рядка 6 розділу I додатка 3 переноситься в рядок 5 розділу I додатка 3 наступних років (до його повного погашення)
Додаток 4«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України»
У колонках додатка зазначається:
Колонка 1: дата отримання доходу.
Колонка 2: назва країни, яка є джерелом виплати оподатковуваного доходу.
Колонка 3: розмір доходу в іноземній валюті із зазначенням назви валюти, у якій виплачено оподатковуваний дохід.
Колонка 4: розмір іноземного доходу, перерахованого в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання такого доходу.
Колонка 5: сума сплачених за кордоном податків (які зараховуються в Україні) в іноземній валюті на підставі довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, яка видається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток).
Колонка 6: сума податків, сплачених за кордоном, перерахована в гривні.
Колонка 7: сума ПДФО, нарахованого за ставками, визначеними в п. 167.1ПКУ
Підсумок колонки 4 та колонок 6 і 7 додатка 4 переноситься у відповідні графи (3, 4 та 5) рядка 01.06 Декларації. Значення за колонкою 6 додатка 4 переноситься до рядка 12 розділу V Декларації (але в сумі, що не більше значення рядка 09 Декларації)
Додаток 5«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності»
Заповнюють підприємці на загальній системі оподаткування в разі отримання таких доходів
Дані додатка відображаються в розділі III Декларації
Додаток 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»
Складається резидентами-фізособами під час використання права на податкову знижку.
Платник податку має право включити в податкову знижку звітного податкового року витрати, фактично здійснені ним протягом такого звітного періоду та підтверджені документально
Значення рядка 12 (сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку) додатка 6 зазначається в рядку 11 розділу V Декларації
Додаток 7«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»
Заповнюється, якщо протягом року оподатковувані доходи, що перевищують 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за ЦПДдвома чи більше податковими агентами.
 
У рядках додатка зазначається:
 
Рядок 01: сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за ЦПД.
Рядок 02: сума ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених
законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за ЦПД за виконання робіт (надання послуг).
Рядок 03: сума податкової соціальної пільги за її наявності.
Рядок 04: сума ПДФО, фактично (нарахованого) утриманого податковими агентами протягом податкового (звітного) року.
Рядок 05.01: база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15%. Значення розраховується за формулою: рядок 01 – рядок 02 – рядок 03 (якщо результат > 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового року, то значення рядка 05.01 дорівнює цій суми).
Рядок 05.02: база оподаткування, що обкладається за ставкою 17%. Значення розраховується за такою формулою: позитивне значення (рядок 01 – рядок 02 – рядок 03 – 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року) (якщо результат має від’ємне значення, то значення рядка 05.02 дорівнює нулю).
Рядок 06: сума ПДФО, розрахована платником податку самостійно.
Рядок 06: сума значень рядка 06.01 і рядка 06.02.
Рядок 06.01: сума ПДФО за ставкою 15%. Розраховується як 15% значення рядка 05.01.
Рядок 06.02: сума ПДФО за ставкою 17%. Розраховується як 17% значення рядка 05.02.
Рядок 07: сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04).
У разі якщо результат розрахунку різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04 має від’ємне значення, то значення рядка 07 дорівнює нулю
Позитивне значення рядка 07 «сума податку, що підлягає сплаті до бюджету» додатка 7 відображається в колонці 5 рядка 01.01 розділу ІІ Декларації

Євгеній ГУБА,

бухгалтер-експерт