Category: Зразки документів

АКТ приймання-передачі до договору оренди транспортного засобу

Форма перегляду скачати / download   АКТ приймання-передачі  до договору оренди транспортного засобу № ____ від ____________   м. Київ “___” _____________ 20___ р.   Ми, що нижче підписалися, _____________________ – надалі іменується “Орендар”, в...

Заява про видачу дубліката документа з нотаріального архіву. Зразок

Київський державний нотаріальний архів 02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 5-А Громадянина Купріянова Миколи Григоровича Заява про видачу дубліката документа Я, Купріянов Микола Григорович, паспорт серії ЗО № 895421, виданий Бучанським РВ УМВС України в...

Зразок протоколу збору учасників про створення архівного підрозділу

 ПРОТОКОЛ Загальних зборів учасників ТОВ “Ялта” № 12 м. Львів                                                                                                                                                                          01.10.13 р. НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ: 1. Глібов Олег Романович — учасник, якому належать 65% статутного капіталу Товариства. 2. Мірчук Віктор Степанович — учасник, якому...

Зразок положення про архівний підрозділ

 Перший крок до запровадження на підприємстві положення про його архівний підрозділ — затвердження такого нормативу розпорядчим актом засновників юрособи, тобто протоколом зборів учасників. Зразок такого протоколу ми пропонуємо вашій увазі. А також скачати у форматі MS Word...

Посадова інструкція начальника відділу постачання (укр.)

Завантажити “Посадова інструкція начальника відділу постачання (укр.)”  скачати / download     (назва установи, організації)   ЗАТВЕРДЖУЮ (ПІБ, підпис) “___” ______________ 201_ р.     ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ   I. Загальні положення Дана...

Договір оренди поголів'я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів) (Зразок)

Договір оренди поголів’я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів)    м. Київ                                                                                                                                              “5” лютого 2014 р.   Громадянин Остапенко Василь Васильович (далі — Орендодавець), з однієї сторони, і Підприємство “А” (далі — Орендар), в особі...

Заява Про розірванню шлюбу подружжям, що має дітей

___________ районний суд м. Львова Заявники: 1. ПІП – чоловік, 79000, м. Львів, вул. ___________ тел. _____________ 2. ПІП – дружина, 79000, м. Львів, вул.____________, тел. _____________   Заява Про розірванню шлюбу подружжям, що...