Category: Образцы документов

АКТ приема-передачи к договору аренды транспортного средства

Форма перегляду скачати / download   АКТ приймання-передачі  до договору оренди транспортного засобу № ____ від ____________   м. Київ “___” _____________ 20___ р.   Ми, що нижче підписалися, _____________________ – надалі іменується “Орендар”, в...

Заявление о выдаче дубликата документа с нотариального архива. Образец

Київський державний нотаріальний архів 02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 5-А Громадянина Купріянова Миколи Григоровича Заява про видачу дубліката документа Я, Купріянов Микола Григорович, паспорт серії ЗО № 895421, виданий Бучанським РВ УМВС України в...

Образец протокола собрания участников о создании архивного подразделения

 ПРОТОКОЛ Загальних зборів учасників ТОВ “Ялта” № 12 м. Львів                                                                                                                                                                          01.10.13 р. НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ: 1. Глібов Олег Романович — учасник, якому належать 65% статутного капіталу Товариства. 2. Мірчук Віктор Степанович — учасник, якому...

Образец положения об архивном подразделении

Первый шаг к внедрению на предприятии положения о его архивном подразделении – утверждение такого норматива распорядительным актом учредителей юрлица, то есть протоколом собрания участников. Образец такого протокола мы предлагаем вашему вниманию. А также скачать у формате...

Должностная инструкция начальника отдела снабжения (укр.)

  (назва установи, організації)   ЗАТВЕРДЖУЮ (ПІБ, підпис) “___” ______________ 201_ р.   ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ   I. Загальні положення Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Начальника відділу постачання....

Договор аренды поголовья крупного рогатого скота (долгосрочных биологических активов) (образец)

Договір оренди поголів’я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів)    м. Київ                                                                                                                                              “5” лютого 2014 р.   Громадянин Остапенко Василь Васильович (далі — Орендодавець), з однієї сторони, і Підприємство “А” (далі — Орендар), в особі...

Заявление о расторжении брака супругами, детей

___________ районний суд м. Львова Заявники: 1. ПІП – чоловік, 79000, м. Львів, вул. ___________ тел. _____________ 2. ПІП – дружина, 79000, м. Львів, вул.____________, тел. _____________   Заява Про розірванню шлюбу подружжям, що...