Category: Види відпусток та їх тривалість

Список працівників, які мають право на відпустку в зручний для них час

№ з/п Основні категорії осіб, що мають право на щорічні відпустки (за бажанням) в зручний для них час Підстава (норма) 1 Особи віком до вісімнадцяти років ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки 2...

Відпустки без збереження заробітної плати

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави Відпустки без збереження заробітної плати, які надають в обов’язковому порядку Мати, що має двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда до 14 календарних...

Соціальні відпустки

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави У зв’язку з вагітністю та пологами Жінки до пологів (на підставі медичного висновку) 70 календарних днів Ч. 1 ст. 17 Закону про відпустки Жінки після пологів...

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави Працівники підприємств (установ, організацій) незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях для...

Творчі відпустки

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави Працівники підприємств (установ, організацій) незалежно від форм власності, які успішно поєднують основну діяльність із науковою роботою для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук до...

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави У середніх навчальних закладах Працівники, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах,...

Щорічні основні відпустки

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави Усі працівники (надають за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору) не менше 24 календарних дні Ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки Промислово-виробничий персонал вугільної,...

Щорічні додаткові відпустки

Категорії працівників, яким надають відпустки Тривалість відпустки Підстави Працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів (за Списком № 1290/1) до 35 календарних днів Ч. 1 ст. 7 Закону...