Category: Договори та акти

АКТ приймання-передачі до договору оренди транспортного засобу

Форма перегляду скачати / download   АКТ приймання-передачі  до договору оренди транспортного засобу № ____ від ____________   м. Київ “___” _____________ 20___ р.   Ми, що нижче підписалися, _____________________ – надалі іменується “Орендар”, в...

Договір оренди поголів'я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів) (Зразок)

Договір оренди поголів’я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів)    м. Київ                                                                                                                                              “5” лютого 2014 р.   Громадянин Остапенко Василь Васильович (далі — Орендодавець), з однієї сторони, і Підприємство “А” (далі — Орендар), в особі...