Амортизація основних засобів фізичних осіб – підприємців

Лютий 18, 2013 0 By admin

Чи мають фізособи-підприємці право на амортизацію основних засобів?
Це питання звичайно ж стосується фізосіб-підприємців (назвемо їх далі приватними підприємцями), які обрали загальну систему оподаткування, застосування якої з 01.01.2011 р. регулюється нормами ст. 177 ПКУ.

При цьому відзначимо, що нарахування амортизації у даних підприємців у 2011 р. повинно проводитися за різними правилами: у І кварталі за нормами ст. 8 Закону про прибуток, а з 01.04.2011 р. – за нормами ст. 144-146 ПКУ.

Нагадаємо, що до набрання чинності ПКУ приватні підприємці керувалися нормами ст. 13 Декрету КМУ від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян», згідно з яким до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом про прибуток.
Питання щодо нарахування амортизації і включення її до складу витрат приватних підприємців під час дії Закону про прибуток був спірним, так як податкові органи у своїх листах і консультаціях не визнавали за приватними підприємцями права на амортизацію основних фондів.
Такі аргументи податківці висловили, зокрема, в консультаціях у журналі «Вісник податкової служби України» № 9/2008 та № 42/2008, де було сказано, що приватні підприємці не мають законних підстав нараховувати амортизацію, так як вони не є платниками податку на прибуток і не зобов’язані вести бухгалтерський облік, а для фізосіб-підприємців встановлено спрощений ведення обліку доходів і витрат. Про це раніше говорилося і в листі ДПАУ від 03.03.2006 р. № 1205/0/17-0415 «Щодо нарахування амортизації фізичними особами».
Не прояснилася ситуація з цим питанням і з набранням чинності ПКУ, п. 177.4 якого говорить, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються у витрати виробництва (обігу) згідно з розділом III Кодексу.
У ст. 144 розділу III ПКУ, який набрав чинності з 01.04.2011 р., визначено, що амортизації підлягають витрати на придбання та самостійне виготовлення ОС для використання їх у господарській діяльності, а також наведено класифікацію груп ОС і мінімально допустимі строки їх корисного використання (п. 145.1) та визначені методи нарахування амортизації (пп. 145.1.5).
Крім цього, суми нарахованої амортизації включаються в відповідні витрати: чи у складі собівартості виготовлених і реалізованих товарів (п. 138.8), або загальновиробничих витрат (пп. 138.10.1), а також у складі адміністративних витрат (пп. 138.10.2), витрат на збут (пп. 138.10.3) та інших операційних витрат (пп. 138.10.4).
Ніяких обмежень для нарахування амортизації основних засобів, крім їх зв’язку з господарською діяльністю, даними нормами ПКУ не передбачено.
Таким чином, можна зробити висновки про те, що приватні підприємці можуть нараховувати амортизацію та відносити її на витрати, але з урахуванням однієї обставини, викладеного в п. 177.4 ПКУ: «Не належить до витрат фізичної особи – підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке майно придбано до державної реєстрації фізичної особи суб’єктом підприємницької діяльності та / або не використовується у такій діяльності ».
Це означає, що не можуть амортизуватися основні засоби, придбані приватним підприємцем до моменту його держреєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, тобто важливий момент їх придбання.
Можливо, що ніяких перешкод для нарахування амортизації не повинно виникнути для так званих «нових» основних засобів, тобто придбаних після 01.04.2011 р., так як для «старих», що значаться в обліку до цієї дати, п. 6 подр . 4 р. ХХ ПКУ передбачені свої норми: для визначення переліку об’єктів основних засобів з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділу III НКУ застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 р., а амортизується вартість по кожному об’єкту основних засобів визначається як первісна (переоцінена ) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на 1 квітня 2011
При цьому дані бухгалтерського обліку – це пооб’єктний облік вартос

ті основних засобів на рахунку 10 «Основні засоби» та суми нарахованої амортизації по них на рахунку 131 «Знос основних засобів», що навряд чи здійснимо для приватних підприємців.

Тому амортизація «старих» основних засобів за нормами ПКУ, на нашу думку, проблематична.
Говорячи про амортизацію основних засобів, які будуть придбані після 01.04.2011 р., також слід зауважити, що податкові органи, як і раніше в період дії Закону про прибуток, не схильні визнавати у складі витрат амортизацію основних засобів приватними підприємцями, мотивуючи це відсутністю у них бухгалтерського обліку, ведення якого не передбачено для даної категорії платників податків нормами Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Таку думку озвучено самим Головою Державної податкової служби України В. Захарченко при проведенні Інтернет-конференції на сайті «ЛІГА: ЗАКОН» 29.12.2010 р.
Так що з набранням чинності ПКУ проблема нарахування амортизації фізособами-підприємцями залишилася невирішеною, хоч і дещо надуманою податківцями, так як не ведучи бухгалтерський облік приватні підприємці враховують свої доходи і пов’язані з їх отриманням витрати, до складу яких зараз і повинна включатися амортизація основних засобів .
На нашу думку, амортизувати основні засоби, придбані після 01.04.2011 р., можливо, якщо їх придбання або створення документально підтверджені та їх використання пов’язане з господарською діяльністю підприємця, а також якщо дотримані норми п. 14 подр. 4 р. ХХ і п. 145.1 ПКУ, тобто ці кошти відповідають вартісним критерієм у розмірі 1000 грн. для 2011 року і правильно класифіковані за відповідними групами з встановленням мінімально допустимих строків їх корисного використання та застосуванням відповідних методів амортизації.
У всякому разі, ще є час почекати офіційних роз’яснень ДПАУ з цього питання, якщо, звичайно, такі послідують.
Ольга Буркун
Людмила Сафонова
Бухгалтер-експерт