АКТ приема-передачи к договору аренды транспортного средства

Липень 23, 2014 0 By admin

Форма перегляду

скачати / download  word_28

АКТ приймання-передачі

 до договору оренди транспортного засобу № ____ від ____________

 

м. Київ “___” _____________ 20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися, _____________________ – надалі іменується “Орендар”, в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та ________________________________________________ – надалі іменується “Орендодавець”, в особі ____________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом “Сторони”, керуючись пунктом ___ Договору № _____ від “___” _____________ 20___ р., склали цей Акт про наступне:

1. Орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв транспортний засіб марки ____________________, модель __________________, рік випуску __________, колір ________________, кузов № _________________, державний реєстраційний № ______________.

2. Сторони підтверджують, що зазначений вище транспортний засіб на момент передачі знаходиться в належному стані і є придатний до експлуатації.

 

Орендодавець  Орендар 
________________ /________________/ ________________ /________________/